Az idei évben már XI. alkalommal került megrendezésre a Magyarországi Baptista Egyház kiemelt konferenciája, amelyet szeptember 23-án tartottak Budapesten a Benczúr utcában.

A konferencia mottója ezúttal „Veszteségek és megoldások” volt, az előadások a hit és tudomány különböző aktuális, olykor tabuként kezelt témáit boncolgatták. Az eseményen számos kiváló baptista vagy baptista gyülekezethez kötődő előadó osztotta meg gondolatait és szakmai tapasztalatait a résztvevőkkel. A konferenciát Boros Dávid kommunikációs szaktitkár nyitotta meg, a konferanszié pedig Murányi-Kovács Anita volt. 

Révész Lajos (a Budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet társpásztora,  valamint a Baptista Szeretetszolgálat intézményvezetői lelkigondozója) „Csalódás Istenben? – El lehet veszíteni a hitet?” című előadásában arra kereste a választ, hogyan tevődnek át az emberi csalódások az Isten személyére, és milyen módon találhatunk utat Isten felé azokból a csalódásokból, amelyeket neki tulajdonítunk. Az előadás emellett azokra a helyzetekre is reflektált, amikor a veszteségek túl nagyoknak tűnnek, és a megoldás reménytelennek látszik.

Dr. Steiner József (missziológus, teológiai tanár, lelkész, a TCMI nemzetközi intézet professzora és globális tanítványképzési igazgatója) „Egyházi és gyülekezeti traumák – Csalódás a hívő közösségben és hívő emberekben” című előadásában a hívők életében bekövetkező veszteségekkel foglalkozott, és megvizsgálta, miért és hogyan élhetnek át traumákat a gyülekezeti tagok és szolgálattevők egyaránt. Az előadás a traumák megértésére és megoldásokra összpontosított sok-sok példán keresztül.

Dr. Székely Levente (az Ifjúságkutató Intézet és az MCC Szociológia Műhelyének vezetője, a Corvinus Egyetem Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetének docense) „Aki hazát cserél, szívet cserél? – Külföldön jobb?” című előadásában azokat a demográfiai népmozgalmi trendeket vizsgálta, amelyek a magyar fiatalok külföldi munkavállalásához vezetnek. Az előadásban a kivándorlás okai és következményei mellett a fiatalok jövőképével is foglalkozott.

Vincze Judit (neuropszichológus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 16. Kerületi Tagintézményének igazgatója) „Válás a keresztény családban – Helyrehozni vagy továbblépni?” című előadásában a keresztény család és közösség megtartó erejéről, illetve a válások okairól, következményeiről, megelőzéséről és a párterápia szerepéről volt szó.

Reimer Márta (pasztorálpszichológus, Master of Theology in Pastoraltherapy, a magyar Eleos-Education alapítója, oktatója, ügyvezetője) „Gyász és kereszténység – Tárházunk és buktatóink gyászfeldolgozási kísérés közben” címmel tartott előadást. Az előadó a gyász jelenségét járta körül, és megvizsgálta a lehetséges megküzdési módokat. Az előadás különös figyelmet fordított a gyászfeldolgozás folyamatára és a lelki segítségnyújtás lehetőségeire. 

Kontra Andrea (diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, egészségpolitikai szakértő, egészségügyi menedzser) „Betegség-magatartás, avagy magatartás betegség kapcsán…” című előadásában az egészség és betegség közötti kapcsolat összetettségét tárta fel. Az előadásban szó esett a betegségreprezentációról, a tünetek észleléséről és értékeléséről, az érzelmekre adott válaszokról, valamint a lehetséges megküzdési stratégiákról keresztény szempontból. 

Dr. Urbán Szabolcs (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi docense) „Társtalanság/magány – Isten azt szeretné, hogy egyedül legyek?” című előadásában arról beszélt, hogy milyen szerepet játszik a társtalanság és a magány az emberi életben, és milyen megoldásai lehetnek Istennek ebben a kontextusban.

Kovácsné Blaskó Mariann (szociális munkás, a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthonának intézményvezetője) „Időskori demencia – Hogyan szeressem, ha nem tudja, ki vagyok?” címmel tartott előadást. Az előadás a demenciával élő idősek társadalmi megítéléséről és az idősellátás kihívásairól szólt, és felvetette a kérdést, hogyan tudjuk segíteni az idős hozzátartozóinkat, ha a demencia jelei mutatkoznak náluk.

Papp János egyházelnök „Van megoldás!” című záró előadásában az ebéd előtt egy jó hírt osztott meg a résztvevőkkel: Istennek van beavatkozó kegyelme, és a közösség erejére is számíthatunk a veszteségek idején. Isten intézményrendszerünkön, gyülekezeteinken keresztül is használni akar bennünket mások életében, legyünk eszközök, amikor mások szükségben szenvednek a hit, remény és szeretet jegyében.

A konferencia résztvevői a délután folyamán kiscsoportos foglalkozásokon is részt vehettek, ahol további mélyebb beszélgetésekre nyílt lehetőség egy-egy konkrét témában. Selmeczi Ottilia (biblioterapeuta, keresztény lelkigondozó, gyermekgyászcsoport vezető, a Baptista Oktatási Központ munkatársa) „A Megfelelés hegyét hányszor megmásztam már” címmel tartotta a foglalkozást. Milyen egy jó keresztény, hogy él és mit csinál? Sokan úgy érzik, hogy az elvárásoknak nem tudnak megfelelni, esetleg sebeket szereztek miattuk. A sajátélmény feldolgozását célzó csoportfoglalkozáson a biblioterápia segítségével őszintén beszélgettek a gyülekezetből és a családból érkező elvárásokról. Reimer Márta a „Hallgass magadba is! Üzenet, amely segít” című interaktív, sajátélmény-foglalkozásán lehetőség nyílt a „belső csapat” vagy „belső tanács” modell (Schulz v. Thun) segítségével egy-két konkrét és aktuális esetet (problémát) közelebbről is megvizsgálni. A cél, hogy a végén a disszonáns hangok eltűnjenek, belső szavaink, mondataink leginkább Jézus szavaival megtámasztva felszabadítsanak és egységes, építő belső csapattá váljanak számunkra.

Az esemény lehetőséget nyújtott a gondolatok és tapasztalatok megosztására, valamint a résztvevőknek arra, hogy elmélyítsék megértésüket a konferencia témáiban a tudomány/hit különböző területein munkálkodó keresztény előadók által. A konferencia előadásainak videói elérhetőek az egyház YouTube-csatornáján, illetve műsorra tűzi a Pax televízió is.

Kovács Viktória

Fotók: Jobbágy Csanád


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!