2023. október 17-én bomba robbant a gázai övezetben található Al-Ahli Kórház, más néven Gázai Baptista Kórház területén. Több száz ember halt meg, illetve sérült meg a támadásban. A magyarországi baptista vezetők írását közöljük, valamint hozzá kapcsolódóan a Baptista Világszövetség nyilatkozatát.

Mi, magyar baptisták mit gondolunk és teszünk a Gázai Baptista Kórházban történt szomorú események után? Nem keressük a felelősöket, az okokat, az indítékokat. Nem vádlunk, feltételezünk vagy találgatunk. Nem ezen az úton járunk. Egyszerűen szomorú szívvel imádkozunk. Könyörgünk a békéért, a betegek és a sérültek gyógyulásáért. Könyörgünk az egyre hangosabban „kardot csörtetőkért”, fenyegetőzőkért, hogy a háborús megoldások helyett legyenek készen más módokon rendezni a konfliktusaikat! Könyörgünk, hogy egyre szélsőségesebb és instabilabb világunkban a józan, higgadt és békeszerető hangok erősödjenek meg. 

Imádkozunk Isten irgalmáért, Krisztus békességéért, minden szenvedő gyógyulásáért! Keressük a módot a Krisztus akaratához igazodó, imáinkból fakadó segítő cselekedetekre is, és ha erre lehetőségünk lesz, törekszünk azokat megtenni. 

A Baptista Világszövetség nyilatkozata

Együtt gyászolva

A világon szétszórva, mégis egy családként gyászolunk a borzasztó hír hallatán, miszerint a gázai al-Ahli kórházat, amelyet baptista kórházként is ismernek, rakétatalálat érte. Bár a kórházat jelenleg az anglikán egyház működteti, a korábbi lendületes és történelmi jelentőségű baptista vezetés nem tűnt el nyomtalanul az intézményben, amely mindenkit együttérző krisztusi lelkülettel fogadott, aki csak a kapujába vetődött. A Baptista Világszövetség gyászolja a tragikusan odaveszett életeket és azt a kimondhatatlan veszteséget, amely azokat éri majd, akik erre a kórházra támaszkodtak menedéket és gondoskodást keresve. Imádságos szívvel állunk a kórház vezetése és dolgozói, valamint az anglikán egyház és mindazok mellett, akik most gyászolnak. Emellett továbbra is imádkozunk védelemért a gázai lakosok és az olyan intézmények számára, amelyek őszinte békét hirdetnek. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, hallgasd meg a kérésünket! 

Imára hívás

Buzgó imára kérnek minket az igazságos békéért Izrael és a palesztin területek baptista közösségei. Ezek közé tartozik a 17 gyülekezetet számláló Izraeli Baptista Gyülekezetek Szövetsége, valamint a palesztin területeken található 13 baptista gyülekezetet képviselő Szentföldi Helyi Evangéliumi Gyülekezetek Tanácsa. Utóbbinak egy gázai baptista gyülekezet is tagja. 

Krisztusban baptista testvérekként osztozzunk azok gyászában, akiknek szeretteit megölték vagy fogságban tartják! Kövessük a béketeremtés útját, amely egyértelműen elutasítja a terrorizmust és minden olyan cselekvést, amely civileket vesz célba – beleértve a megszégyenítő beszédet –, illetve etnikai vagy vallási hovatartozás alapján korlátoz emberi jogokat! Segítségünket és támogatásunkat a krisztusi irgalomhoz hasonlóan bőkezűen fejezzük ki! Álljunk baptista testvéreink és a szenvedők mellé, és figyeljünk Mikeás próféta szavaira az erőszak és nehézségek közepette: „élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos”. Kövessük a próféta tanácsait, amikor helyreállító igazságra és békére törekszünk minden ember számára! A régióban szolgáló baptista vezetőink az alábbi imakéréseket osztották meg velünk: 

Az ima a legfontosabb dolog, amit ilyen időkben tehetünk. 

Kapcsolódjunk össze imában baptista testvéreinkkel világszerte az alábbi pontokat kérésünk alapjául véve:

Imádkozzunk

azért, hogy a konfliktus minél hamarabb véget érjen, és ne mérgesedjen tovább egy nagyobb háborút okozva a régióban,

a vigasztaló Istenhez, hogy azok, akik elvesztették szeretteiket, megtapasztalhassák a jelenlétét,

azokért, akik megsérültek a háborúban, és azokért, akik orvosi ellátást nyújtanak számukra,

a túszok biztonságáért és szabadságáért, illetve azokért a túsztárgyalókért, akik ebben segítenek,

bölcsességért és belátásért a vezetők számára, hogy olyan döntéseket hozhassanak, melyek tartós békét eredményeznek majd, és enyhítik a szenvedést,

azért, hogy keresztények világszerte tudjanak a békéért való imában egyesülni, bemutatva Krisztus szeretetét minden embernek,

Jézus azon követőinek biztonságáért, akik a konfliktus érintette területeken élnek; védje meg őket az Úr a szélsőséges és gyűlölködő magatartástól, különös tekintettel a fiatalokra,

azért, hogy Isten használhassa a gyülekezeteinket – beleértve a gázai gyülekezetet és az ahhoz kapcsolódó szolgálatokat – hatékony tanúkként ezekben az embert próbáló időkben a Szent Szellem ereje által,

azért, hogy a keresztények világszerte bőkezűen adakozzanak, miközben az érintett területeken élő baptista testvéreink a szenvedésnek ebben a kritikus időszakában megpróbálnak szolgálni és az élet minden területén boldogulni,

békéért, reménységért és az egész régió biztonságáért, illetve azért, hogy az igazságosság napja gyógyítással ragyoghasson fel, és hogy az izraeliek és a palesztinok békében és szabadságban élhessenek együtt! 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!