Hálaadó és emléktábla-avató istentisztelet Vámospércsen

2612

Különleges nap volt 2016. szeptember 25-én a Vámospércsi Baptista Gyülekezetben. Jelen volt a baptista egyház részéről Mészáros Kornél főtitkár testvér, Cserés Attila testvér, a Tiszántúli Egyházkerület elnöke, és dr. Szebeni Olivér, az egyház történelmi bizottságának korábbi elnöke,

a város képviseletében Ménes Andrea polgármester asszony, Huszti János alpolgármester úr, a testvéregyházak részéről Tarapcsák János görögkatolikus tisztelendő úr és Tapasztó János római katolikus plébános, a család részéről néhai Szűcs Ádám rokonai: unokája, Ravesteyn Magda asszony, lánya és fia; Cegléd város polgármestere, Takáts László polgármester úr (Szűcs Ádám lelkipásztor dédunokája).

A kettős ünnepség hálaadónapi istentisztelettel kezdődött, ahol a nyíregyházi baptista gyülekezet dicsőítőcsoportja vezette az éneklést. Bacsó János helybeli lelkipásztor köszöntő szavai után Pető András testvér, a nyírbátori körzet lelkipásztora hirdette Isten igéjét a Zsoltárok könyve 53. részének 3. verse és 67. részének 2. verse alapján. Prédikációjában felhívta a hallgatóság figyelmét a szív mélyéről fakadó hálára: tudjuk-e szárnyaló örömmel dicsőíteni az Istent, vagy bűnbánó szívvel kell járulnunk a hála oltárához sok mulasztásunk miatt? Adja meg az Úr, hogy ne csak a hálaadónapon, hanem mindenkor legyen tele a szívünk az Isten iránti hálával.

Ezt követően bizonyságtételek és versek hangzottak el. Különös színfoltja volt az ünnepségnek, hogy Nagy Sándor testvér feleségének szakdolgozatával ajándékozta meg a gyülekezetet, ami a Vámospércsi Baptista Gyülekezet múltjáról szól. Az istentisztelet után a jelenlévők kivonultak az imaház elé, ahol az emléktábla-avató ünnepség következett Szűcs Ádám (1877–1921) lelkipásztor halálának 95. évfordulójára. Az emléktábla az imaház homlokzatára lett elhelyezve.

Az ünnepségen Szalay Imréné verse és Szabó Blanka mózesi igeverse után beszédet mondott Mészáros Kornél testvér. Deák Sándor testvér történelmi visszatekintéséből megtudtuk, milyen nemes hitbeli cselekedet volt Szűcs Ádám és a gyülekezeti elöljárók részéről térdet hajtani a román parancsnok előtt, és kegyelmet kérni a falu számára. Ménes Andrea polgármester asszony méltatta Szűcs Ádám elhivatottságát, hogy szívén viselve a falu jövőjét az akkori vezetőkkel életüket kockáztatva vonultak az ellenség elé. A család részéről örömét fejezte ki az emléktábla elhelyezése miatt az unoka, Ravesteyn Magda asszony és a dédunoka, Takáts László. Elmondták, hogy példa számukra elődjük rövid, de tartalmas élete. Az ünnepség imádsággal és a Himnusz eléneklésével zárult.