Ki emlékszik az 1985-ös Billy Graham-evangelizációra a Körcsarnokban? És 1989-ben a Népstadionban? Vagy az előtte rendezett Európai Baptisták Kongresszusára a Budapest Körcsarnokban? 

1985-ben középiskolás voltam, amikor emlékszem, hogy a teljes énekkarral megtanultuk az énekeket, és felutaztunk Budapestre a Billy Graham-evangelizációra, ahol több százan énekeltünk Oláh Gábor vezényletével. Teljesen természetes volt, hogy mindenki részt vesz a helyi próbákon, és megyünk! Együtt dicsőítettük az Urat szimfonikus zenekari és orgonakísérettel. A kórus nemzeti színbe öltözött. A hallgatóság nagy része pedig fehér ingben/blúzban volt. Csodás volt a kórusból szemlélni a lelkes tömeget, akikkel együtt is énekelve zengett-bongott a csarnok. Felejthetetlen élmény volt! 

Evangelizáció 1985-ben a Budapest Sportcsarnokban

Emlékszem az egyik osztálytársamra, aki akkor, ott döntött az Úr Jézus mellett, és azóta már a családjával együtt szolgál, gyermeke lelkipásztor lett… Biztosan mindenki ismer hasonló történeteket azokból a napokból!

„Jöjjetek és lássátok, amit az Úr végzett!” – lelkesített bennünket Beharka Pali bácsi kongresszusi himnusza 1989-ben. 

A Baptista Kongresszuson is szolgált Oláh Gábor karnagy testvérünk vezényletével az óriási összevont kórus, szimfonikus zenekar. Sőt, női kar is volt, amit Szilágyiné Mátyus Elvira vezetett. 

Az utána a Népstadionban rendezett Billy Graham-evangelizáción is ugyanez az óriási apparátus vezette a dicsőítést ugyancsak Oláh Gábor vezetésével. Az ő munkáját az országos Zenei Bizottság és az országban szolgáló karnagyok támogatták. Így jöhetett létre ez a csodálatos, többszázas kórus.

Az 1989-es budapesti konferencia zárórendezvényének világsajtót bejáró ikonikus képe

Emlékszem, a Népstadionban rendezett alkalom kezdete előtt egyre nagyobb felhők tornyosodtak. Ezt látva mindenki egy emberként azért imádkozott, hogy a vihar és az eső ne hiúsítsa meg a nagy rendezvényt, amire hónapok óta készültünk! Emlékeztek, hogy a felhők megálltak a stadion körül, és felettünk az ég tiszta volt? Bár erősen lehűlt a levegő, és fújt a szél, de az alkalmat meg lehetett tartani! 

Láthattuk az előrehíváshoz hömpölygő több ezer embert! Micsoda idők voltak! A rendszerváltás előtti pillanatban! Ezrek kaptak érintést, és biztos vagyok benne, hogy sok ember élete tényleg megváltozott. Még az akkori újságok is „Angyal szállt a stadionra” címmel adtak hírt az alkalomról. Akik ott lehettek ezeken az alkalmakon, soha nem felejtik el a csodákat, a testvéri találkozásokat, szeretetet, összetartást. A sok száz éneklő hangot, ami igazi kórusként szólt együtt, annak ellenére, hogy ott találkoztunk így együtt, ebben az összetételben először! Örök emlékként, megtapasztalásként él bennünk!

Valami hasonló készül novemberben. Most Billy Graham unokája, Will Graham lesz a főelőadó a budapesti arénában a Baptista500 rendezvénysorozat záróalkalmán. A könnyűzenei formációk mellett egy nagy kórus és szimfonikus zenekar is fogja dicsőíteni az Urat! Újra hívjuk a részvevőket, lelkigondozókat, énekes testvéreket, bízva abban, hogy újabb generációk élhetik át a csodát, amit mi is átélhettünk akkor, 1985-ben és 1989-ben.

Ha valaki már nem tud énekesként részt venni, akkor jöjjön hallgatóságnak, és bátorítsátok az énekelni tudó fiatalabbakat! Énekkarok, gyertek, csatlakozzatok, mint akkor! 

Istennek hála, újabb generációk viszik tovább ezeket az énekkari  szolgálatokat. Támogassuk őket azzal is, hogy segítjük a munkájukat, hívjuk egymást, és jövünk, mint akkor, 34 évvel ezelőtt, az Úr hívásának engedve!

Most mp3 szólamfelvételek is segítik a tanulást, valamint a kóruskották az internetes felületekről letölthetők. Remélhetőleg helyi kórusok is tartanak próbákat a közös tanuláshoz.

A regionális próbákon gyakorolhatunk közösen, mindenki a lakhelyéhez legközelebb eső helyszínen, melyek időpontjai az alábbi honlapon láthatóak.

Talán új lendületet kaphatnak a testvérek, a szolgálók, a helyi kórusok ezzel a lehetőséggel, hiszen a kórus nagy kincs, csodás lehetőség a szolgálatra. Támogassátok jelenlétetekkel, szolgálatotokkal az alkalmat! Most kicsit nehezebb ez a szervezés, hiszen a gyülekezetek, énekkarok sok változáson mentek keresztül. Rengeteg a program, amelyek alternatívákat adnak, és nehezebb a választás. 

Mégis, mindezen nehezítő körülmény mellett, leküzdve a visszahúzó hangokat: Gyertek, énekeljünk együtt! 

Hívjátok érdeklődő ismerőseiteket is az alkalomra! Hiszen sokan vannak, akik keresik Istent! Vegyük észre a környezetünkben őket, és segítsük őket is, hogy meghallhassák az evangéliumot!

Szolgáljunk feléjük énekünkkel is, hiszen sok bizonyságtételben hallhattuk már, az énekek megszólítják a csüggedőket, az istenkeresőket. 

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” (Mt16,15)

Baloghné Kovács Magdolna

Szegedi Baptista Gyülekezet

Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!