Fiaim, csak szeressetek!

Bemerítés Szegeden

3566
Csoportkép

A fenti mondat a keresztény hagyomány szerint az öreg János apostol szellemi hagyatéka.

János levelében bővebben is kifejti, miszerint: „a szeretetben nincs félelem… sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet…” (1János 4,18)

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében merítette be a népes gyülekezet körében Balogh Barnabás szegedi lelkipásztor az öt fiatal fiút és a két nőtestvért 2016. június 12-én Szegeden.

Horváth Lukács Rick Warren Céltudatos élet című könyvének olvasása közben a bibliai idézetek hatására tért meg, majd a bűneit felismerve elfogadta Isten kegyelmét. „Senki meg ne vessen ifjúságod miatt, hanem légy példa a hívőknek…” (1Timóteus 4,12) – hangzott fölötte a bemerítési ige.

Kelemen Kálmán Pált az Úr Jézus a Tiszta Szívért Mozgalom (a szegedi gyülekezet egyik missziós szolgálata) munkáján keresztül találta meg. Amikor élete csődbe jutott, kapott egy Bibliát, és abból tudta meg, hogy hol a megoldás. Jézus megbocsátotta a bűneit, így új életet kapott. „Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged!” (Zsoltárok 2,7) – szólt égi örökbefogadásának igéje.

Krizsán Kristóf József testvérei támogatásával talált rá az Úr útjára. Táborokban, dicsőítő alkalmakon újra és újra megszólította Isten, és a zenei szolgálatba hívta. Megpróbáltatásaiban kereste Isten válaszait, és megkapta a Jeremiás siralmai 3,27-ből: „Jó az ifjúnak, ha ifjúkorában igát hordoz.”

Megértette, hogy mindent Isten kezéből kell vennie, és eldöntötte, hogy nem hagyja ki életéből, hanem teljes szívvel követni fogja Jézust. „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Példabeszédek 3,5) – hangzott a jó tanács bemerítése közben.

Sásdi Máté hiányos ismeretekből építette fel azt a torz istenképet, amit aztán okolni lehetett elrontott életéért. Egy éve került kapcsolatba a Tiszta Szívért Alapítvánnyal, ahol önmagát is meglepve bibliatanulmányozásba kezdett. Itt ismerte meg az igaz Istent, aki képes volt kiemelni őt is a mélyből. A keskeny utat választotta, és bemerítkezésével megpecsételi döntését.

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok” – ígérte neki az élő Úr, akit megtalált.

Szabó Kevin rossz fiú, rossz ember volt, amíg Isten nem küldött valakit, aki szeretetével Isten felé fordította. A régi barátok mellett ezt a kapcsolatot is kérte az Úr, mert csak Isten akart egyedül úr lenni Kevin szívében. A fiatal fiú mindent odaadott az üdvösségért. „Én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem.” (Mikeás 7,7) – ez az ige lett mottója további útjának, amit Istennel fog járni.

Halasi Eszter 2016 februárjában kérte bűnei bocsánatát Jézus vére alapján. Isten megbocsátott neki és új életre hívta. Ennek jeleként bemerítkezéssel kötött szövetséget az Úrral. „Ne veszítsétek el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van!” (Zsoltárok 10,35) – hallhatta a biztatást.

Varga Lajosné nehéz életút után, sok baj és sok csoda közepette találta meg az Urat, és ezután azt akarja tenni, amit az ő Ura vár tőle. „Leányom, hited megtartott, eredj el békességgel!” (Márk 5,34) – kapta a választ döntésére.

A bemerítés szinte jelképesen egy az egész várost megrázó tragédia árnyékában/fényében történt. Egy érettségiző fiatalember hirtelen meghalt egy halálos kórban, szinte belekiáltva a fiatalok szívébe: Legyetek készen!

A bemerítettek és az egész gyülekezet továbbment az útján örömmel.