Őszinte, felszabadult alkalom volt. Az őszinteség utat nyitott a valós problémákról való beszélgetésre. Természetes módon megosztottuk egymással a szolgálatból fakadó kérdéseinket, tapasztalatainkat vagy akár a félelmeinket is. Isten jelenléte kézzelfogható volt. Most világosan látom, hogy mi a dolgom” – összegezte az egyik résztvevő, hogy mit jelentett számára a Baptista Szeretetszolgálat február 2–3-án Tiszafüreden megtartott látásadó oktatási missziós konferenciája.

A „Felülről” konferencián a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti munkacsoportja, az iskolalelkészek, hitéleti igazgatók és a baptista közösség néhány missziós vezetője közösen készülhetett az oktatási misszióban előttünk álló időszakra. Meghatározó volt végig Isten jelenléte és dicsérete, melyben Pintér Béla és Szabó Balázs vezették a résztvevőket.

Az első délelőtt központi témája a Látás volt. A látás kapcsán Szilágyi Béla a szeretetszolgálat, Durkó István az egyház, Szabó Csaba pedig a baptista nevelés-oktatás missziós látásáról beszélt. Varga György előadása az iskolamisszió kívánatos lelkületéről és gyakorlatáról szólt.

A délután a Lelki egészség témája köré szövődött, amit Révész Lajos és Szilvia gondolatai vezettek be. Itt került sor az első csoportos beszélgetésekre, melyek később is sokat adtak a résztvevőknek, és előrevitték a missziói látás kibontakozását. A csoportokat követően a vezetők egy fórumbeszélgetés keretében válaszoltak az oktatási misszióban aktuálisan felmerő kérdésekre. Dicsőítéssel és imádsággal zárult az első nap, amit Gál Dávid vezetett.

A csütörtök Paróczi Zsolt vezetésével egy kora reggeli áhítattal kezdődött. Zsolt elmesélte a Covid alatt rendszeressé vált „Napi felülről” áhítatok történetét. Ezek a rövid üzenetek kezdetben az oktatási missziónak íródtak (konferenciánk neve is innen ered).

A délelőtt témája A misszió gyakorlata volt. Ezt vezette fel Varga György előadása az oktatási missziós munka keretezéséről, lehetőségeiről, struktúrájáról. Az előadás alapján a továbbiakban a kiscsoportok műhelymunkáiban már konkrétabb missziós munkatervek kerültek kidolgozásra, melyek megvalósítása, hisszük, hogy sok-sok áldást jelent majd minden érintettnek. A konferencia Szilágyi Béla és Durkó István bátorításával zárult. 

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.” (Jak 1,17)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Rendelkezzünk a baptisták javára!

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról a Magyarországi Baptista Egyház javára! Köszönjük támogatását! Technikai szám: 0286