2019-ben immár a 44. nyári Egyházzenei Tanfolyam zajlott az Újpesti Baptista Imaházban június 30. és július 7. közt. Az idei növendékek karvezetés, ének- és hangképzés, valamint harmónium és orgona tanszakokon gyarapíthatták tudásukat.

Napi menetrend

Mindenképp becsülendő, hogy a zenei szolgálatra készülő tanfolyamisták idejüket és erejüket akkor is képesek a tanulásra áldozni, amikor osztálytársaik az épp induló iskolai nyári szünet kényelmesebb időbeosztását kezdik élvezni. Nem kisebb áldozatot hoznak a tanfolyam tanárai sem, sőt, hiszen a munkahelyük mellett, avagy szabadságot kivéve foglalkoznak lelkiismeretesen a gyülekezeti szolgálatra készülő ifjakkal naponta a következő beosztás szerint:

– 8.30-tól 12.30-ig tartottak az órák – 12.30-kor kezdődött az ebéd – utána egy kis pihenő következett – majd 13.30-tól 16.30-ig folytatódtak az órák, valamint az ének- és hangképzés

– 16.45-től a lelki feltöltekezés került előtérbe rövid áhítatok keretében

– 17 órakor kezdődött a vacsora a környékbeli gyülekezeti női körök jóvoltából – 18 órától pedig kóruspróba volt egészen 20 óráig.

Akik tanítottak

Az idei tanfolyamon karvezetés tanszakon Oláh Gábor és Oláh Miklós testvérek segítették a növendékeket Kovács István testvérrel együtt, aki egyben a tanfolyam szervező házigazdája is volt. Ének- és hangképzés tanszakon Kiss Rózsa állt a diákok rendelkezésére, míg harmónium és orgona tanszakon Tóka Ágoston gyarapította a tanulni vágyók hangszeres tudását.

A szervezésben Papp Ferencné Beharka Celesta volt Kovács István testvér segítségére.

Nyitó istentisztelet

A tanfolyam nyitó alkalma június 30-án, vasárnap volt, igét Mészáros Kornél újpesti lelkipásztor hirdetett. Minden évben a nyitó istentisztelet egyben egyházzenei hangverseny is más-más meghívott zenei szolgálattevővel. Az idén orgonamuzsikát hallgathatott a gyülekezet és a jelen lévő tanfolyami növendékek csoportja, az orgonát Virágh András Gábor orgonaművész-zeneszerző szólaltatta meg, aki a budapesti Szent István-bazilika orgonaművésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegédje, valamint a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának korábbi oktatója.

Számos rangos nemzetközi versenygyőzelme és hazai díja mellett 2011-ben Junior Prima díjjal tüntették ki, 2015-ben és 2017-ben Istvánffy Benedek zeneszerzői díjban részesült, valamint 2017-ben az Erkel-díjat is átvehette.

Az ellátásról

– Nemcsak kenyérrel él az ember… így a napi áhítatokon túl csütörtök este nyitott istentiszteleti alkalomra is sor került, ahol Marosi Nagy Lajos újpesti presbiter hirdette az igét, a tanfolyami növendékek közül pedig többen „élesben” is kipróbálhatták a frissen tanultakat karvezetésben, orgonálásban és kóruséneklésben egyaránt.

– Nemcsak kenyérrel él az ember… de azzal is. A naponta készen hozott ebédeket helyben fogyasztották a tanfolyam résztvevői, a tálalásban, terítésben, mosogatásban sok segítség érkezett az újpesti és a Nap utcai nőtestvérektől, illesse őket megkülönböztetett köszönet, így Jobbágy Ferencnét és Samu Erikát. Az újpesti gondnok testvér, Tóth András naponta rendbe rakta az imaházat, köszönet a rugalmasságáért, és kívánjuk, hogy még sokáig támogassa tanfolyamunkat a következő években.

A vacsorák a budapesti és környéki női köröktől érkeztek ajándékba, időrendben a Nap utcából, Vácról, a Wesselényi utcából, Pestszenterzsébetről és Rákosszentmihályról. Nagyon szép emlékeket szereztek nekünk, éreztük a szeretetüket. Köszönjük!

Záró istentisztelet

A július 7-i záró istentiszteleten Újvári Ferenc albertirsai lelkipásztor hirdetett igét.

Mészáros Kornél újpesti házigazda és Újvári Ferenc
albertirsai lelkipásztor a záró istentiszteleten
Fotó: Frittmann Zsombor

Zenei szolgálattevők voltak:
– karvezetők: Horváth Dávid a rákospalotai református gyülekezetből (Charpentier: Az Úrnak az égben hála), Jobbágy Csenge Újpestről (Bach: Mily nagy vagy te), Jobbágy Csanád Újpestről (Steurlein: Fel, hálaének zengjen), Szabó Máté Gödöllőről (Strauch: Jézus Krisztus értem halt), Lőrik Bálint Gödöllőről (Lisznyay: Ne szállj perbe énvelem), Benkő Kaba Pécsről (Beharka: Uram, add, hogy higgyek benned), Sallai Krisztina Aradról (Biebl: Jézus hív téged), Somogyi Zsigmond Békésről (Beharka: Szólsz hozzám, Istenem), Deák Szabolcs Szilágynagyfaluból (Beharka: Szent az Úr), Veres Dániel Barótról (Bruckner: Véghetetlen és szent vagy), Ádány Rebeka
Budáról (Kodály: Esti dal)
– szólóének: Vári Boglárka Újpestről (Bach: Quia Respexit a Magnificatból)
– orgonisták: Hrotkó Dávid a győri metodista gyülekezetből (Bach: g-moll prelúdium; Franck: C-dúr allegretto; Lisznyay: Ó, hála, Úr Jézus), Jobbágy Levente a Nap utcai gyülekezetből (Pachelbel: e-moll toccata; Mendelssohn: Finale a VI. orgonaszonátából).

Köszönet

Oláh Gábor, Tóka Ágoston, Kiss Rózsa és Kovács István tanár testvérek
jövőre is szeretettel várják a tanulni vágyókat
Fotó: Frittmann Zsombor

Az újpesti imaházban valamennyi termet használhattuk tanításra, gyakorlásra reggeltől estig, ezért köszönettel tartozunk az újpesti baptista testvéreknek. Köszönjük! Egyházközpontunknak, az Elnökségnek is hadd mondjunk köszönetet, mivel anyagi lehetőségeikkel élve támogatták tanfolyamunkat, hasonlóképpen tett egy magánszemély is, akitől komoly pénzügyi segítséget kaptunk, így több hallgatót kedvezményben tudtunk részesíteni. Kérjük, hogy támogassanak bennünket a jövőben is!

Mindenekfölött azonban köszönjük Urunknak, hogy áldásával, oltalmával kísérte ezt a hetet!

A tanfolyam vezetősége és a Baptista sajtószolgálat


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!