Budapest – A Magyarországi Baptista Egyház történelmi emlékparkjában felavattuk a Baptista Szeretetszolgálat alapítójának, Szenczy Sándornak a bronz mellképét. Füredi Kamilla keresztény misszionárius alakját ugyancsak mellkép idézi fel ugyanott.  

– Ki volt Sándor? ­­– tette fel a kérdést dr. Szilágyi Béla, a szeretetszolgálat elnöke. – Isten szeretett gyermeke, aki szenvedélyesen szerette és szolgálta Urát és az embereket. Látó, akinek mindig voltak álmai. Tíz lépéssel, tíz évvel mindig előttünk járt. S ezek az álmok, mivel Istentől származtak, megvalósultak. Pásztor, aki Isten evangéliumát közvetítette a hajléktalan drogos felé ugyanúgy, mint a művész, a celeb, a politikus felé. Apostol, aki nemcsak templomokat épített, hanem Isten királyságát. Ember, aki nyíltan felvállalta esendőségét, hibáit, korlátait is. Aki megtanított megbocsátani, új esélyt adni hetvenszer hétszer is. Tűzember, aki Isten szeretetének lángját lobbantotta fel a szívünkben. Szeretetszolga, aki mások felemeléséért élt. Gyermek, apa, férj, testvér, barát.  

Szilágyi Béla Dániel prófétát idézte: „Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké.” 

– Isten formálta Sándort, tette azzá, aki lehetett, és tette áldássá sok-sok embernek az életében itt Magyarországon és szerte az egész világon – mondta Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke. – Az irgalom eszköze volt az Isten szuverén döntése alapján. Ő formálta, hogy azzá lehessen. Először azzal, hogy ő is irgalmat kapott az Istentől, aki által megtérhetett, újjászülethetett és a hitben indulhatott el. Élete végéig megmaradt az a fajta karaktere is, amit kapott, amivé tette őt az Isten. Az irgalom eszközévé tette, mert olyan mély megértéssel tudott fordulni a legnehezebb sorsú ember felé, akár a keresztény hittől a legtávolabb álló ember felé is, amennyire talán egyikünk sem. Irgalmas lehetett az egyszerűhöz és a „nagy” emberhez, irgalmas lehetett itthon és külföldön. Isten irgalmasságát jelentette azok számára, akiknek talán az utolsó menedéket jelentette.  

Szenczy Sándort, az idén 27 éves Baptista Szeretetszolgálat alapítóját, az utolsó években elnök emeritusát 57 éves korában, hosszú betegség után szólította el a földi világból Teremtője, akit egész életében szolgált. Csodaként emlegetik a segélyszervezet megalapításának körülményeit, hiszen szó szerint a semmiből – egy velencei nyugdíjas özvegyasszony első ötezer forintos adományából – hozta létre a Baptista Szeretetszolgálatot, amely idővel a világ számos háborújánál, természeti katasztrófájánál segédkezett, Magyarországon pedig szociális és oktatási intézmények hálózatának fenntartójává vált. 

Füredi Kamilláról dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora, és az észak-amerikai magyar baptisták képviseletében dr. Herjeczki Géza lelkipásztor beszélt.  

Füredi Kamillát első missziós szolgálata 1987-ben szólította Sierra Leonéba, ahol orvosasszisztens lett egy klinikán. Miután kitört a polgárháború, menekülnie kellett, 1995-ben tért vissza Magyarországra. Egy ideig az Egyesült Államokban élt, majd 2006-ban utazott el ismét az afrikai országba, ahol összesen tizennyolc évet töltött missziói szolgálattal. Azokban az esztendőkben sok próbán kellett keresztülmennie, megküzdött a szegénységgel, a nélkülözéssel, a betegségekkel. Egy időben a Baptista Szeretetszolgálat önkénteseként élelmiszersegélyeket továbbított az ebola halálos veszedelmével küzdő Sierra Leone népének. Halált megvető bátorsággal vett részt az adományok kiosztásában és a betegek gyógyításában. A sok erőfeszítés során az ő szervezete is súlyosan legyengült és kórházi ellátásra szorult. Abban a helyzetben döntött úgy, hogy a további gyógykezelés érdekben hazatér, de már késő volt. A Baptista Szeretetszolgálat egy különleges mentőakcióval 2015 augusztusában hozta vissza Magyarországra, de egy évvel később szervezete feladta a harcot, és megtért ahhoz, aki annak idején szolgálatra hívta őt.  

A bronz mellképek Bánkuti István szobrászművész alkotásai. 


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!