Beszámoló a Baptista Világszövetség kongresszusáról

1953
Sokszínű közösség

2015. Július 22-26. között Dél-Afrika Durban nevezetű 4 milliós városában tartotta a Baptista Világszövetség az 5 évente sorra kerülő kongresszusát.

Közösség
Közösség

A világ minden részéből jelenlevő kb. 2500 küldött mellett sok helyi résztvevő is bekapcsolódott a fő eseményekbe. A világtalálkozó fő témája volt: „Jézus Krisztus, az ajtó!” Sor került az új világszövetségi elnök, illetve elnökség beiktatására is, amelyről már hírt adtunk a Békehírnök hasábjain. Most résztvevőként, az átélt tapasztalataimról, a megbeszélések során megértett folyamatokról és benyomásaimról szeretnék összegzően írni.

1. Afrika felemelkedése és két arca:

Paul Msiza testvér világszövetségi elnökké választása is mutatja a kontinens és baptistáinak növekvő jelentőségét. Ha taglétszámokat nézzük: egész Európa (melyhez tartozik Közel-kelet és egész Oroszország is) nem éri el az 1 millió tagot, eközben csak Nigériában kb. 4-szer ennyi baptista van…

Nehéz egy óriási kontinens sok különböző országa baptistáit együtt jellemezni, de hadd álljon itt néhány személyes benyomás: Afrikai testvéreink sokszínűek/ sokfelé lendületes növekedést mutatnak/ a más vallásokkal, benne főként az iszlámmal folyamatos küzdelmet folytatnak/ alapvetően optimista és evangéliumi életszemléletűek. Ugyanakkor nagyon más kultúrájúak, sokfelé rendkívül nagy a szegénység, a bűnözés. (Ehhez egy konkrét példa: Dél-Afrika 3. legnagyobb városában tartott konferenciánkon, a hotelből az 1 kilométerre levő konferencia központba biztonsági okokból taxival volt ajánlatos közlekedni. Lopás, rablás és egyéb erőszakos cselekmények történtek az erre nem adó résztvevőkkel. ) Afrika vidám, lendületben van, de nem túl mélyek a bibliai gyökerei, és sajátos társadalmi problémákkal küzd.

2. A résztvevők köréről:

A kongresszuson jelenlévők legnagyobb része fekete volt, ezt követte az ázsiai (India, Dél-Korea, Japán, stb.) és a Dél-amerikai résztevők köre.

USA, Kanada, Európa sokkal kisebb mértékben képviseltette magát. Számomra különösen is érdekes volt az USA baptistáinak helyzete. Látszik, hogy a Déli Szövetség egy évtizede történt kiválása a Világszövetségből, és az amerikai baptisták egymás közti bonyolult viszonya miatt gyengült az egész világot átfogó baptista összefogás anyagi-szellemi ereje, jelentősége. Ebben a helyzetben felértékelődnek a közvetlen kapcsolatok és személyes szálak. Örülök, hogy a Déli Szövetséggel és más amerikai baptista szövetségekkel is megkötött megállapodásunk van, és sok jó személyes kapcsolatot ápolhatunk. Ezért is fontos egy-egy ilyen találkozáson ott lenni, és a két- vagy sokoldalú együttműködéseket építeni.

3. Magyarország jó híréért:

BWASun-praise2Ezen és az ilyesfajta találkozásokon újból és újból beleütközöm országunk negatív megítélésébe. A külföldi média (okkal – ok nélkül) sokfelé rossz hírét adja a társadalmi-politikai és vallásszabadsági viszonyainknak. Ezért amikor a missziónkról, annak újabb területeiről beszélek, gyakran kell tévhiedelmeket eloszlatni, tényszerű információkat adni. Való igaz, olyan helyzetben és lehetőségek között vagyunk jelenleg Magyarországon, melyek sok külföldi számára nehezen érthetőek és beilleszthetőek az ő mindennapjaik rendszerébe. Nyugaton az iskolákból inkább kitiltják a vallást nemhogy odaadják az iskolákat az egyházaknak. A Bibliáról egyre kevésbé lehet beszélni az oktatásban, nemhogy általánosan taníthatnák azt, mint nálunk. Néha komoly kétségekkel és különféle érdekes kérdésekkel is találkozunk ezekben a beszélgetésekben. De Isten munkája meggyőző és jó látni azt is, hogy egyre többen imádkoznak értünk és készek a segítő együttműködésre is.

4. A fő témáról:

Nagyon megfogott és elgondolkoztatott, ahogy a „Jézus Krisztus az Ajtó” témakört föltárták a különféle előadások, igehirdetések. Igen Ő az ajtó.

Rajta keresztül lehet belépnünk az Isten országába, áldásainak közegébe egyszer, és újra meg újra. Ugyanakkor segítenünk is kell másokat, hogy bejussanak ezen az ajtón! Ha mi nem lépünk be, ha ott csoportosulunk az ajtóban, ha „dugót” képezünk, mások sem juthatnak be. Elgondolkodtató volt a kép arról is, hogy Jézus korában a juhokat sokszor olyan karámba terelték be, melynek oldalait kövekből rakták, de nem volt kapuja. A bejáratba a pásztor ült oda, és ő őrizte a nyájat éjszaka. Azaz a biztonságos közeget és az ellenséget a pásztor választotta el egymástól. Milyen jó, hogy a Leghatalmasabb őriz bennünket! Hálás vagyok, hogy jelen lehettem és a magyar baptisták jókívánságait kifejezve üdvözölhettem a jelenlegi és a korábbi BWA vezetőket. Megbeszéléseket folytathattam, testvéri kapcsolatokat ápolhattam és ráláthattam mindazokra a folyamatokra, melyek makro szinten érintik a baptistákat. A jelenlevő testvériség, a különféle vezetők küldték a köszöntésüket és áldáskívánásukat Magyarországra.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!