Beszámoló a Baptista- Anabaptista Emléknapokról

1989

Isten iránti hálával számolunk be a Baptista- Anabaptista Emléknapok eseményeiről, melyet a Neszmélyi Baptista Gyülekezet szervezésében tartottunk 2015 október 23-25-ig Neszmélyen.

A közel 120 esztendeje működő Gyülekezetünk nem kevesebbre vállalkozott, minthogy a történelmi emléknapok ideje alatt a habán udvarházak tevékenységét korhű öltözetben mutassa be a biblia korától eredeztethető anabaptista hitújító ébredési mozgalom szellemi és kulturális emlékeivel és értékével együtt.

Az anabaptisták közösségei, a jeruzsálemi első keresztyén gyülekezet mintáját követve, úgynevezett „habán„udvarházakba tömörülve, vagyonközösségben éltek. Magas színvonalú kézműves munkát végezve, hitüket a mindennapokban kifogástalan életszentségre törekedve élték meg.

Meggyőződéssel vallották, hogy „ …aki boldogít mást, boldog csak az lehet!…”

Örömmel számolunk be, hogy igyekezetünk nem volt hiábavaló az Úrban!  Istenünk áldását érezhettük, és jelenlévő baptista, és a túlnyomó többségben nem baptista résztvevők megtapasztalhatták, hogy ha mernek hinni Jézus Krisztus boldogságról szóló tanításában, Mesterük kiemeli őket emberi korlátaikból, és ajándékul adja nekik Isten gyermekeinek boldogságát!

Vendégeink többek között Nyíregyházáról, Vácról, budapesti gyülekezetekből, Felvidékről, Ausztriából.

Végezetül érdekességként álljon itt egy közösségünkhöz nem tartozó főállatorvos Címzetes .Egyetemi Docens látogató véleménye:

„Meghívójuk véletlenszerűen került a kezünkbe, de „ a boldog élet művészetének” gyakorlására való meghívás fölkeltette nekem és családom érdeklődését. Elhatároztuk, hogy a szombati napot rászánjuk a rendezvényre. Rendkívüli élményben volt részünk! Kiváncsian érkeztünk, és valóban boldogan távoztunk. Örömük reánk is átragadt, jó volt itt lenni!”

És idézünk egy a baptista közösségünkhöz tartozó testvérünk hozzánk írt leveléből is:

„Isten iránti hálával gondolunk Rátok, és az együtt töltött áldásos napokra!… Örömünk olyan, ahogy az énekíró fogalmazza: „ Nem fogy soha, de gyarapul…”

Csodálatos volt a Habán napokon a Rétespajtában megszólaltatni a Baptista-Anabaptista Emléknapok énekeskönyvéből a régi, patinás, majdnem feledésbe merülő sokatmondó kedves baptista énekeket, együtt zengeni Veletek Termtő Istenünk dícséretét. Köszönjük, hogy részesei lehettünk mi is ennek az ünneplésnek!  Az Úr Áldását  kívánva Rátok Testvéri  üdvözlette.”

Dr. Mészáros Kálmán előadást tart.
Dr. Mészáros Kálmán előadást tart.

A Habán napokon szolgálatot végző lelkipásztorok: Dr Mészáros Kálmán lelkész, a Történelmi Bizottság Elnöke, valamint Vas Ferenc, Dóczé Bálint és Szilágyi Sándor Lelkipásztor Testvérek.

A rendezvény sikerét a Neszmélyi Baptista Gyülekezet tagsága több heti munkavégzéssel, a Tokodi Baptista Gyülekezet zenész tagjai három napos zenei szolgálattal , a Neszmélyi Baptista Gyülekezet két tagja, a dologi ( étkeztetés, elszállásolás) költségét közel kétmillió forinttal támogatta!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!