Az évszázadok során száz és száz, ezer és ezer anabaptista és baptista keresztény halt meg a hitéért, mert mindennél igazabbnak és fontosabbnak tartották a hit által kapott új életet. Jobban ragaszkodtak Krisztushoz, mint bármi máshoz. Miért? Mert hitük az isteni örökléthez kapcsolta őket, amely erőt, biztonságot és örömöt adott számukra.

Első anabaptista mártírként a svájci Felix Manzot Zürich mellett fojtották vízbe a városi tanács rendelete alapján. Manz művelt emberként kiváló héber-, görög- és latinismerettel rendelkezett, társaival ő alapította Zürichben az első anabaptista gyülekezetet. 29 éves volt, amikor 1527. január 5-én a hitéért megölték. Utolsó útján is Istent dicsérte és prédikált az embereknek.

A 20. század legismertebb mártírja dr. Martin Luther King. A Nobel-békedíjas amerikai baptista lelkész és polgárjogi harcos 1929. január 15-én született Atlantában. A King életét és a modern Amerika képét egyaránt megváltoztató incidens 1955. december 1-jén történt, amikor Montgomeryben egy Rosa Parks nevű afroamerikai varrónő az autóbuszon nem volt hajlandó átadni helyét egy fehér utasnak. King nevéhez fűződik a világ egyik legnagyobb hatású beszéde, amelynek ezt a címet adta: „Van egy álmom…” 1968. április 4-én, 39 éves korában egy orgyilkos végzett vele. Halála napján tartjuk a mártírok emléknapját.

Két kiemelkedő anabaptista reformátorra érdemes még emlékeznünk.

Dr. Hubmayer Baltazár a reformáció anabaptista irányzatának legismertebb alakja. Reformátori életműve alapján Luther, Zwingli és Kálvin mellé sorolhatjuk. Friedburgban született 1481-ben. 1512-ben fejezte be tanulmányait a friedburgi egyetemen, ahol a teológia doktorává is avatták. Írásait mindig ezzel a jelmondattal fejezte be: „Az igazság halhatatlan.” Tanai miatt Hubmayert Bécsbe, az osztrák fővárosba rendelték. Bár királyi menlevél védte, Ausztria katolikus uralkodója, I. (Habsburg) Ferdinánd mégis letartóztatta, és 1528-ban máglyahalálra ítélte, hamvait a Dunába szóratta. Hubmayer 43 évet élt.

Hutter Jakab – Jakob Hutter tiroli anabaptista vezető, a hutteriták alapítója. 1500 körül St. Lorenzo mellett született, Dél-Tirolban. A kalapkészítést tanulta ki és vándorkereskedő lett. Később Spittalban, Karintiában telepedett le. Valószínűleg Klagenfurtban találkozott először az anabaptistákkal, majd az egyik vezetőjük lett. Bibliai vagyonközösségbe szervezte őket, amelyben teljes önellátásra rendezkedtek be. Ezek az udvarházak biztosították a közösség gyermekei számára az oktatást is. Magas színvonalú kézműves munkát végeztek. Legismertebb munkáik a habán kerámiák. Huttert 36 éves korában, 1536-ban máglyán égették el. Tanainak követőit hutterieknek vagy hutteritáknak nevezzük, akiknek 1568-as iskolarendszere az egyik legrégebbi a német nyelvterületen.

Emlékezzünk ezen a napon egyénileg vagy közösségben, csöndben vagy szavakban az elmúlt 500 év azon anabaptista és baptista hithőseire, akik Krisztusban való hitükért nem sajnálták életüket áldozni!

Adjunk hálát bátor hitükért! Köszönjük meg őket az Úrnak, hogy ilyen elődöket adott számunkra!

Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek erősítsen meg minket is igazságszeretettel, krisztusi élettel, mások iránti önzetlen szolgálattal, hogy a mi életünk is útmutatás és bátorítás legyen a következő generáció számára!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!