Bemerítést tartottunk Belényesben

2793

2016. március 13-án, vasárnap délután 4 órától bemerítési istentiszteletre gyűlt össze a körzet testvérisége a belényesi Maranatha Baptista Imaházba. A négy belényesi hitvalló kívülről, de mégsem idegenből érkezett.

Kiss Margit (Manyi) Nagyváradról jött férjhez Belényesbe, és a házasélettől remélte élete beteljesedését azon férfi oldalán, akiért otthagyta a nagyvárost… De az anyagi biztonság és a későbbi gyermekáldás ellenére keserű kiábrándulás következett. A megoldás keresése közben Isten olyan nőtestvérekkel hozta össze, akik meghallgatták panaszait, imádkoztak érte, bátorították és tanácsolták. Így kezdte el látogatni gyülekezetünket, és Krisztusban megtalálta azt, amit mindenütt keresett. Tavaly tavasszal hozott döntést Krisztus mellett, amit – miután szükségességét megértette – egy teljes körű életrendezés követett. A bűnös múlttal való szakítás után az Úr elkezdte formálni életét, aminek hatására férje is elindult Isten felé…

Ifj. Kiss László (Laci) hívő nagyszülei révén már gyermekként megismerte közelről a hívő életet és a gyülekezetet, de ahogy felserdült, elsodorta a világ. Amikor érzékelte, hogy a gyermekkorában hallott igazságok átformálják feleségét, és működnek az életében, eldöntötte, ő sem akar lemaradni erről a kegyelemről. Örömmel fogadta a lelkipásztor látogatásait, és aktívan részt vett felesége életrendezésében is, de csak később tudta átvenni Istentől hit által a teljes szabadságot. Megtérésének része volt az édesapjával való megbékélés, ami újabb gyümölcsöt hozott…

Id. Kiss Lászlónak (Laci bácsinak) is megvoltak az ifjúkori tapasztalatai a hitélettel kapcsolatban, hisz tanúja volt nagyapja és szülei kései megtérésének, a szomszédságban élő hívő családok bibliás mindennapjainak, de a továbbtanulással ő is elsodródott. A menye és fia életében történt változás megérintette őt, nyitottá vált Isten és szolgái felé, és a Szentlélek elvégezte benne, hogy a mások bűnei helyett a sajátjaival foglalkozzon, azokra kérje a bocsánatot. A korábban közismerten durva, arrogáns férfi úgy megpuhult az Úr kezében, hogy a nem hívők is elismerték: ezt csakis Isten tehette.

Halász Zoltán (Zoci) református, de az evangéliumi hívők felé nyitott családból származik. Már kisiskolás korában összebarátkozott hívő osztálytársával, akivel részt vett keresztény táborokban, rendezvényeken. Tinédzserként tért meg egy nyári táborozáson. Az akkor gyúlt láng pislákolt és fel-fellobbant, míg végül eldőlt benne, hogy Urát a bemerítés vizében is megvallja.

A belényesi csoporthoz csatlakozott még két tárkányi fiatal, Zsupun Róbert és Halász Krisztián, akik a gyülekezetben nőttek fel, de ez év elején megértették, hogy megtérésre van szükségük, és egymást támogatva indultak el az Úr útján. Jó volt újra hallani bizonyságtételüket az ünnepi istentiszteleten. A belényesiek közül a két Laci – apa és fia – mondták el az Isten kegyelmére mutatva történetüket. Manyi és Zoci pedig a következő evangelizáló estéken.

Az igét Petrică Beltechi testvér románul, Mike Sámuel kecskeméti lelkipásztor pedig magyarul hirdette, hangsúlyozva, hogy a bemerítés lényege: intenzív ima, tiszta lelkiismeretért való könyörgés a jelenben, határozott szakítás a múlttal, és mindennapos életprogram a jövőre nézve. Az imádat vezetését és a bemerítés szolgálatát Mike József helyi lelkipásztor végezte. A kézrátételes imában a Mike testvérekhez csatlakozott Bunta Ferenc tárkányi presbiter is. Az istentisztelet zenei vázát és énekes tartalmát pedig Egyed Ernő testvér biztosította a Belényes környéki Ászáf Tin-ifi Kórus közreműködésével és az ünneplő gyülekezet lelkes bekapcsolódásával.