Bemerítési ünnep a Wesselényi utcában

1774

2017. szeptember 10-én Kübler János lelkipásztorunk hirdette az örömhírt, hogy van a bűnből szabadulás Jézus Krisztus által (1Jn. 1:5-10.)

A tanítást követően a gyülekezet énekkara szolgált, majd a fehér ruhások bizonyságtételeit hallgattuk meg.

Mikes Rozi a gyülekezetben nőtt fel, sokadik generációs baptista családban. Mégis a megtérésig neki személyesen is el kellett jutnia. Ezt az elhívást, osztotta meg velünk – melyet a 139. Zsoltár 1-5 igeversei erősítettek meg benne. Kedves, mosolygós egyénisége által már óvodás/kisiskolás kora óta követe/hírnöke Jézusnak a barátai felé.

Bruckner Hanga hívő református családban nevelkedett. Még gyermekként átadta az életét Jézusnak, egy katartikus „Jézus élete” című film megtekintése után édesapja imatámogatásával. Az egyre elmélyültebb hitéletében Isten vezette arra a felismerésre, hogy a Jézus Krisztushoz való tartozását bemerítéssel is megpecsételje, mint ahogy a menyasszonyát eljegyzi a Vőlegény.

Barna Erika gyermekkorát a szeretetért és az elfogadásért való küzdelem jellemezte. Nehéz volt elfogadnia, hogy Jézus úgy szereti, ahogy van, feltétel nélkül. Egy betegség által jutott el arra a pontra, hogy a külső zajt Jézus lecsendesítette, és a belső halk hangot – Jézus hívását – meg tudta hallani. Megtérése egy folyamat volt.

Kovács Ricsi keresztény családban nőtt fel, de az egyházi általános iskolai évek után, kiszakadt a „burokból”, és a gimnáziumban kezdte érezni, hogy ami korábban meghatározó volt az életében – Jézus jelenléte – hiányzott belőle. Ekkor hívta el az egyik osztálytársa gyülekezetünk egyik ifjúsági alakalmára, ahol társai életpéldája egyre közelebb vezette őt Jézushoz és a döntéshez, hogy ő is újra Jézus útjára lépjen, és bemerítkezzen.

Csajka József ateista családjában csak az egyik református nagymama „hite fénylett”. Sok évvel később, élete delén jött az a gondolata, hogy szeretné a Bibliából jobban megismerni Jézust és egy keresztény közösséghez tartozni. Egy számára jobban érthető: Magyarázatos Bibliát keresett megvásárlás céljából az internetem, és így bukkant a gyülekezetünk honlapjára. Eljött egy istentiszteletre, és azóta jár. Felismerte, hogy szüksége van Isten kegyelmére, Jézus váltság halálára. Bemerítkezése Jézus követésének a kezdete.

Örömünnep ez a földön és a mennyben, erre hívta fel a figyelmet Bolyki Balázs gospel énekes is. Hangjának ereje, és a dalszövegében is megjelenő Istenmagasztalás betöltötte az imaházat.

Megható volt hallgatni Antóczi Lászlóné, Gitta néni bizonyságtételét, aki 60 éve szintén ezen a helyen merítkezett be. Kiváltságos öröm volt számára, hogy erre most negyedik unokájának, Mikes Rozinak a bemerítésén emlékezhet vissza. Élettapasztalatát így foglalta össze: „Mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki az Úr nevét vallja.” (2 Tim. 2:19)

Az istentisztelet közösségi vasárnapként folytatódott, testvéri szeretet-közösségben; terített asztal mellett.