Bemerítés Vácon

3480

Nem először “mozdult meg a parton a víz” idén a Váci Gyülekezet bemerítő medencéjében! Ezúttal 5 fiatal pecsételte meg hitét és vallástételét: Jézus az Ő életüket is megváltoztatta.

Bemerítésük sorrendjében tettek bizonyságot a gyülekezet előtt: Szabó Diána, Szabó Árpád, Krcsik Barna, Győri Erik, Meláth Levente. A bemerítés szolgálatát Győri Kornél testvér végezte. Előtte elmondta: Jézus rendelésére tesszük ezt. Az újjászületés jelképe, a megtérés gyümölcse. Vallástétel után az részesülhet benne az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, aki ezt kéri. Majd a fehér ruhások közös hitvallása hangzott el, ami után megtörtént az alámerítésük.

Átöltözésük alatt Meláth testvér a Máté 28:16-20 alapján hirdette az igét: hitünk alapja a feltámadt Jézus Krisztus. Jézus “végrendelete” az volt, hogy menjünk szét a világba, mondjuk el tetteit, tegyük tanítvánnyá az embereket. Szeretet-közösséggé kell lennie a gyülekezetnek, ahová hívhatjuk őket. Ha engedelmeskedünk a parancsnak, akkor velünk lesz a világ végéig. Ha Istenben gyökerezik az életünk, annak áldásai vannak: 1, találkozhatunk Vele, vehetjük a Szent Lélek ajándékát. 2, Isten szabaddá tesz, így mi is el tudjuk engedni a bűneinket. 3, Olyan közösség (gyülekezet) tagjai lehetünk, ahol Jézus is ott van és a tagok is.

Visszaérkezésük után új testvéreinkért áldást kérve Lakati Péter, Tóth Zoltán, Győri Kornél és Meláth Attila imádkozott. A gyülekezet nevében 1-1 ajándékkönyvvel köszöntötte Őket Tóth Zoltán. Alkalmunk szeretetvendégséggel zárult, ahol mindenki személyesen is köszönthette, tanácsolhatta új testvéreinket.

Hűségben maradjanak meg Istenünk szolgálatában, kísérje életüket Utunk áldása!