Ez év szeptember 15-én bemerítési istentiszteletre gyűlt össze a szentendrei gyülekezet.

A bevezető igehirdetésben Dani Zsolt lelkipásztor a tékozló fiú evangéliumi példázatát megszólító erővel tárta a szokásosnál is nagyobb létszámú hallgatóság elé. Majd a három fiatalember személyes bizonyságtételének lehetett tanúja a gyülekezet.

Zsebe Dávid hívő család gyermekeként a gyülekezetben felnőve, otthon is helyes értékrend szerinti nevelést kapott. Hitben bátyja és nővére példaként álltak előtte. Először a Reménység fesztiválon szólította meg Isten, de kiskamasz kortársaival való társasága elhomályosította benne ezt. Középiskolásként egy nyári táborban vált számára személyessé az Úr Jézus szeretetből érte hozott keresztáldozata. Odaszánva magát Jézussal akarja leélni az életét.

Bacsa Máté egyházi középiskolába járva megismerte a kereszténység alapjait, de nem érezte át annak lényegét. Soha nem kételkedett Isten létezésében. Amikor megházasodott, hívő felesége tükröt tartott elé, szembesült hitállapotával és hétköznapi életével, melyek korántsem voltak összhangban. A feleségétől kapott Bibliát tanulmányozva kereste az igazságot. Lelkipásztorunkkal beszélgetve kerültek benne helyükre a dolgok, és belső harcok árán jutott döntésre, hogy immár kétgyermekes apukaként beáll Jézus követői közé a beme­rítkezésben is.

Kun Ádám hívő feleségével egy másik gyülekezetben járva egy bemerítési alkalmon tisztán meglátta, hogy mi a legtökéletesebb út, amelyen egy hívő ember járhat. Ahogy sorra merítették be a megtérteket, az ünnepélyességen túl átérezve annak magasztosságát egyre inkább tudatosult benne, hogy neki is Jézus Krisztust kell követnie újjászületés által. Azelőtt csodálta azokat az embereket, akik rendre előjöttek olyan igékkel, amelyek életüket befolyásolták. Vágyat érzett arra, hogy hozzá is mélyrehatóan szóljon Isten igéje. Rá kellett jönnie, hogy Isten másként időzíti a megszólalását, mint ahogy azt ő elvárta volna. Amikor ez bekövetkezett, akkor az Ef 2,8–10 verseit kapta. Örömmel fogadta el az üdvösség kegyelmét Jézus Krisztustól, és odaadta magát az Úr Jézus életet átformáló szeretetébe.

Hitük közös megvallása után merítette be őket lelkipásztorunk a mennybéliek és a gyülekezet örömére.

Az átöltözés után Zsebe Levente, Móricz János presbiter és Halász Attila testvérek imádkoztak felettük, majd a lelkipásztor kért áldást életútjukra.

Végül a gyülekezet nevében Barbarics Péter gyülekezetvezető presbiter testvér köszöntötte őket egy könyvajándék kíséretében.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!