Nagy örömben volt részünk Nagyvarsányban 2021. július 18-án, amikor két fiatal határozta el magát, hogy Jézus Krisztus útján szeretnének járni, és ezt bemerítéssel pecsételték meg. Ezen a bemerítési istentiszteleten három lelkipásztor is részt vett. Az igei szolgálatot Tóth Sándor, az Új Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a bemerítési szolgálatot Katona László nyugdíjas lelkipásztor végezte. Szólláth Imre Rudolf pedig a bemerítés előtti fogadalomtételt vezette le mint a két fiatal lelkipásztora.

Az igei szolgálat a Jn 7,37–39 alapján az élő vízről szólt. Arról a vízről, amely Jézus Krisztustól árad és tőle lehet kapni. Biztatta a fiatalokat az ehhez való járuláshoz nap mint nap. Majd az igehirdetés után hallgathatta meg a fiatalok bizonyságtételét a gyülekezet.

Sebestyén Eszter gimnáziumi tanuló elmondta, hogy hívő családban nőtt fel, és kisgyermekkora óta részt vesz az istentiszteleteken. Aztán még nagyon fiatalon a tiszántúli kerületi gyerektáborban szólította meg az Úr először. Igent mondott, de ez még bizonytalan igen volt, és nem volt szoros kapcsolata az Úrral. Majd az egy évvel ezelőtti bemerítési istentiszteleten jött a második megszólítás, hogy hagyja el a bűnös életét, és vallja meg a bűneit, és ő erre határozott igent mondott. Most szorosabbnak érzi a kapcsolatát az Úrral, és meg akar maradni mellette egész életében.

Tári Károly elmondta, hogy református családban nőtt fel. Vasárnaponként járt a református templomba és konfirmált is, de mikor elkerült az egyetemre, akkor eltávolodott a gyülekezettől, és rossz utakon járt. A baráti társasága sem volt az igazi. Egy éjszaka a hazafelé vezető úton balesetet szenvedett, ami élete végiggondolására indította. A debreceni Új Remény, majd a Nagyvarsányi Baptista Gyülekezetben hallva az igehirdetéseket elfogadta Isten kegyelmét, átadta Krisztusnak az életét.

A bizonyságtételek után Eszter és Károly fogadalmat tettek az Úr és a gyülekezet színe előtt, hogy bemerítésüket önként, saját akaratból, megváltásuk pecsétjeként, az Úrnak örök hűséget fogadva kérik. A bemerítés mozzanatakor együtt örült a menny és a föld, a kézrátételes imádságok után együtt mondtunk áment és áldást a hitvallók életére, végül együtt részesültünk a szövetség jegyeiben, a kenyérben és a borban is.

A köszöntések és az istentisztelet utáni szeretetvendégség mind az egymás iránti szeretetünket erősítette. Az egész bemerítési istentiszteleten a gyülekezet énekkara és ifjúsága szolgált.

Sebestyénné Herczegh Melinda