Bemerítés Miskolc-Szirmán

0
707

Nagy örömmel számolunk be a három nőtestvér bemerítkezési bizonyságtételéről. Csak Isten tudja megtenni az emberi lélekben, hogy elforduljon a világtól, és egy újat kezdjen Jézus Krisztussal, szembemenve a sátáni kor szellemével. Életük hit által kapcsolódott össze Istennel. „Vele együtt meghaltak és feltámadtak az örök életre”, erről a bemerítkezés által is tanúságot tettek. A bemerítési ünnepre eljöttek barátok, osztálytársak, rokonok, testvérek. Az énekcsoport az átadott élet hálájáról énekelt.

Az igét Drenyovszki László noszvaji lelkipásztor hirdette, amelyben az evangélium hívása is elhangzott a hitetlen hozzátartozók felé. Szolgálatának címe: Isten célja a bemerítkezőkkel, és az odavezető út. A 91. zsoltárból olvasott fel:

„Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet”,

majd Bemerítő János bűnbánati, alámerítési igéi hangzottak el. Ő a megtérés igéjét hirdette, és a megtérők a hitüket bemerítkezéssel nyilvánították ki. Sok kifogása lehet az embernek a megtérés ellen, de Isten fel akar ébreszteni a halott szellemi állapotból. Nem elég „Uram-Uram”-ozni. A három testvérnő szívét elérte az Úr hívása, és ők igent mondtak neki. A fehér ruhájuk az engedelmességről, a „szentek igaz cselekedeteiről” (Jel 19,8) beszél. Elkötelezik magukat Krisztus mellett, és engedelmesen követik őt. Az életük így elérheti az osztálytársakat, környezetüket.

Szabóné Adélka testvérnőt az Úr nehéz, komoly betegség által szólította meg, és szíve nyitottá vált az Úr felé. Istenben bízik, aki meggyógyíthatja. Az orvosi véleményekkel ellentétben az Úr még éveket adott neki. Megtapasztalta, hogy mindeddig vele volt az Úr. Kedves igéje az 50. zsoltár 15. verse:

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.”

Kovács Nóra (középiskolás) a Jn 3,16-ot olvasta fel, ami sokat jelentett neki. Három pontban foglalta össze bizonyságtételét: 1. ne bonyolítsd túl, 2. csak higgy, 3. a kereszt. Hívő családjának köszönhetően mindent tudott fejben, de nehezen tette magáévá. Szavaival élve: „Sok idő kellett, míg fentről pár centivel lejjebb, a szívembe költözött a sok megtanult ige és Jézus Krisztus.” Nem tudta időponthoz kötni a megtérését (több is volt), de az Úr folyamatosan vonta magához. Csak el kell hinnie Isten igéjét:

„aki hisz őbenne, annak örök élete van.”

Már korábban be akart merítkezni, de akkor nem tartotta elég jónak magát. Most már látja, hogy a Jézus Krisztusban való hit elég. Krisztusban ingyen adja Isten az örök életet.

Pető Virág (középiskolás) a gyülekezetben nőtt fel, hívő családban. A tóalmási táborban szólította meg az Úr két éve, és ő válaszolt a hívására. Egy ottani segítőtől kapta a Róm 3,23–24-et:

„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.”

Ez az ige bátorította abban, hogy Jézus ingyen adott neki is kegyelmet és bűnbocsánatot, amit senki nem vehet el tőle. Szeretne az Úrral járni, őt követni az életútján.

A hitvallásuk alapján Mezei Tamás lelkipásztor merítette be a bizonyságtevőket június 24-én a miskolc-szirmai imaházban. Az ünnepi esemény végén a gyülekezet képviselői köszöntötték őket nagy örömmel. Az Úr legyen velük! A további útjukban kísérje őket az ő kegyelme és hűsége!

K. P.

Megosztás