Bemerítés Debrecenben

2862
A képen szerepelnek balról jobbra: első sorban Terdik Patrícia, Pető Albert lelkipásztor, második sorban Révész Dániel ifjúsági pásztor, Pálfalvi Áron és Tarcsi Dániel.

Húsvét vasárnapján emelte az ünnepi hangulatot, hogy gyülekezetünkben három fiatal pecsételte meg hitét bemerítkezéssel. Igazi feltámadási ünnep volt aznap délelőtt.

Ezt erősítették meg Révész Dániel ifjúsági pásztor szavai, aki a bemerítés szolgálatát végezte. Lehet tiszta lappal kezdeni Istennel. Van feltámadás, ami lehetőség az új életre.
Pető Albert lelkipásztor Márk evangéliumának 16. részéből olvasta Jézus feltámadásának történetét. Maga az üres sír nem győzött meg senkit, önmagában félelmet, bizonytalanságot okozott. De Isten Lelkének munkája által hit, diadal lett belőle. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy élővé váljon számára Jézus feltámadása.

A feltámadás ünnepén adja az Úr, hogy a Szentlélek rendet tegyen bennünk, adjon igaz találkozást, szent meggyőződést.

Erről a meggyőződéséről tett bizonyságot három fiatal testvérünk is:

Terdik Patrícia nem hívő családban nőtt fel. Kamaszkorában voltak álmai, amelyek megvalósultak, de nem hozták a várt örömöt, ürességet érzett lelkében. Egyik évben a Campus fesztiválon egy barát által szólt hozzá Isten. Eleinte nehezen fogadta a közeledést. Egy vasárnap este viszont kinyitotta szívét, és megvallotta Istennek bűneit. Érezte, hogy az Atya megtalálta őt, majd egyre közelebb került hozzá. Hosszas keresgélés után megtalálta gyülekezetünket, ahol közösséget, barátokat és szolgálatot is kapott.

Tarcsi Dániel hívő családban nőtt fel. Gyakran foglalkoztatta a kérdés, hogy egyszer neki is döntenie kell, és akkor melyik utat válassza. Bűneit felismerve meg akart tőlük szabadulni. Két éve az egyik ifjúsági alkalmon megkapta kérdéseire a választ, de nem hozott igazi megtérést. Bántotta, hogy újra beleesik régi bűneibe. Egy baráti beszélgetés alkalmával újra letette Isten kezébe életét. Ettől kezdve tudta, hogy van üdvössége. Azóta Istennel jár. Az iskolában is megvallotta hitét társai előtt.

Pálfalvi Áron hívő szülők gyermeke. Gyermekkora óta jár gyülekezetbe. Egyik ifjúsági konferencián előrehívásnál megvallotta hitét, de azt a hétköznapokban nem tudta megélni, bár már egy éve járt ifjúsági alkalmakra. Egy kirándulás alkalmával szembesült vele, hogy bár jár a gyülekezetbe, még sincs megtérve. Rádöbbenve, hogy mit tett Jézus érte, behívta őt az életébe. Azóta az iskolában is felvállalja hitét.

A feltámadás élményét teljessé tette az alkalom végén felcsendülő „Feltámadt Hős”, melyet a gyülekezet együtt énekelt az énekkarral.

„Ott látlak téged, Istenem, királyi székeden. Fehér ruhában üdv között dicsérlek szüntelen!”

Ismét öröm volt a mennyben, három lélekkel többen fogjuk dicsérni Urunkat odafent.