„Az igazság halhatatlan”

490 éve halt mártírhalált dr. Hubmayer Baltazár

2272

A Békehírnök 1928. április 7-i számában (108–110. o.) Füllbrandt Károly (Carl) egy illusztrált cikket közöl „Hubmayer emlékezete” címmel az elismert anabaptista mártír bécsi máglyahalála négyszázadik évfordulójáról. 

Az emlékezés végén feleségének, Hüber Erzsébetnek (Elisabeth) a vízbe fojtásáról is ír a német prédikátor, és megemlíti több anabaptista asszony mártírhalálát is.

Hubmayert a mai csehországi Mikulovból (Nikolsburg) a Lichtenstein hercegek „mit sem sejtve” vitték magukkal Bécsbe, de ott letartóztatták, Kreutzstein várába zárták. Kínvallatásnak vetették alá. Hubmayer magas korára hivatkozott, és kérte Ferdinánd német-római császár kegyelmét. Írt még egy hitvallást is neki.

Jellemzően „Rechenschaft”-nak nevezi a kortárs egyháztörténelmi irodalom, nem a szokott kifejezést használja az erőszakkal kicsikart, nem önkéntes vagy gyülekezeti jóváhagyással szövegezett fogalmazványra. A császár válaszra sem méltatta, máglyahalálra ítéltette, amit 1528. március 10-én hajtottak végre Bécsben a Wien folyó dunai torkolatánál. Nálunk akkor már kétszáz éve királyi rendelet törölte el a boszorkányságot, de Bécsben Hubmayer feleségét férje halála után három nappal a Dunába fojtották „boszorkányságért”, egy csónakról vetették a vízbe nagy malomkővel a nyakában. A többiek meggyilkolásáról részleteket nem tudunk.

Dr. Hubmayer Baltazár az anabaptisták tudatosan pacifista ágához tartozott. Ő volt a legtermékenyebb író, aki nikolsburgi tartózkodása idején több rövid füzetet, könyvecskét adott ki svájci áttelepült anabaptista nyomdájuk segítségével. Valamennyit az ismert mondással zárta:

„Az igazság halhatatlan”.

Füllbrandt testvér az akkori Mollard-Gasse épületében működő első bécsi gyülekezet tagjaival koszorúzási ünnepséget tartott a kivégzés helyszínén, elmentek Hubmayer várfogsága cellájának megtekintésére is, ahol több társával tartózkodott. Hubmayert tartja az irodalom a sokféle elvet valló anabaptisták legnagyobb hittudósának, aki Nikolsburgban tízezres létszámú gyülekezetnek hirdette Isten áldott igéjét, és mártírsága teszi hitelessé szavait köztünk is.

A regensburgi katedrális ma, ahol Hubmayer Baltazár vezető prédikátor volt 1516 és 1520 közt

Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!