„Az igazság halhatatlan”

490 éve halt mártírhalált dr. Hubmayer Baltazár

2661

A Békehírnök 1928. április 7-i számában (108–110. o.) Füllbrandt Károly (Carl) egy illusztrált cikket közöl „Hubmayer emlékezete” címmel az elismert anabaptista mártír bécsi máglyahalála négyszázadik évfordulójáról. 

Az emlékezés végén feleségének, Hüber Erzsébetnek (Elisabeth) a vízbe fojtásáról is ír a német prédikátor, és megemlíti több anabaptista asszony mártírhalálát is.

Hubmayert a mai csehországi Mikulovból (Nikolsburg) a Lichtenstein hercegek „mit sem sejtve” vitték magukkal Bécsbe, de ott letartóztatták, Kreutzstein várába zárták. Kínvallatásnak vetették alá. Hubmayer magas korára hivatkozott, és kérte Ferdinánd német-római császár kegyelmét. Írt még egy hitvallást is neki.

Jellemzően „Rechenschaft”-nak nevezi a kortárs egyháztörténelmi irodalom, nem a szokott kifejezést használja az erőszakkal kicsikart, nem önkéntes vagy gyülekezeti jóváhagyással szövegezett fogalmazványra. A császár válaszra sem méltatta, máglyahalálra ítéltette, amit 1528. március 10-én hajtottak végre Bécsben a Wien folyó dunai torkolatánál. Nálunk akkor már kétszáz éve királyi rendelet törölte el a boszorkányságot, de Bécsben Hubmayer feleségét férje halála után három nappal a Dunába fojtották „boszorkányságért”, egy csónakról vetették a vízbe nagy malomkővel a nyakában. A többiek meggyilkolásáról részleteket nem tudunk.

Dr. Hubmayer Baltazár az anabaptisták tudatosan pacifista ágához tartozott. Ő volt a legtermékenyebb író, aki nikolsburgi tartózkodása idején több rövid füzetet, könyvecskét adott ki svájci áttelepült anabaptista nyomdájuk segítségével. Valamennyit az ismert mondással zárta:

„Az igazság halhatatlan”.

Füllbrandt testvér az akkori Mollard-Gasse épületében működő első bécsi gyülekezet tagjaival koszorúzási ünnepséget tartott a kivégzés helyszínén, elmentek Hubmayer várfogsága cellájának megtekintésére is, ahol több társával tartózkodott. Hubmayert tartja az irodalom a sokféle elvet valló anabaptisták legnagyobb hittudósának, aki Nikolsburgban tízezres létszámú gyülekezetnek hirdette Isten áldott igéjét, és mártírsága teszi hitelessé szavait köztünk is.

A regensburgi katedrális ma, ahol Hubmayer Baltazár vezető prédikátor volt 1516 és 1520 közt

Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!