„Az igaz ember hitből él”

A reformáció 500. évfordulója a kisújszállási baptista intézményekben

3336
Reformáció Ünnepség a Vigadóban - Papp János egyházelnök ünnepi beszéde

A 2017-es évet a protestáns felekezetekben jelentősen meghatározta a reformáció 500. évfordulójának emléke.

1517-ben Isten Szentlelke hatalmasan megmozdult és megdicsőítette Jézus Krisztust. Emberek ezrei fordultak Krisztushoz a Szentírásban megtalált igazság alapján. A változás nemcsak egyének életében hozott fordulatot, hanem átformálta a társadalmat is. E jelentős egyháztörténelmi pillanat méltán kapott ekkora hangsúlyt ebben az évben. A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott intézményekben is igyekeztünk kellő figyelmet fordítani a reformáció szellemi tartalmára, és különböző rendezvényeken keresztül feleleveníteni ennek értékeit. A Kisújszálláson működő baptista intézményekben már az év elején elindult az emlékévvel kapcsolatos gondolkodás, tervezés; hogyan hívjuk fel az intézményeinkhez kapcsolódó gyermekek és felnőttek figyelmét a reformáció értékeire. Úgy döntöttünk, egy programsorozat keretén belül elevenítjük fel az ötszáz évvel ezelőtti eseményeket.

Bibliai történet és zsoltármondó résztvevői

Első rendezvényünket október 9-én tartottuk, melyen a baptista fenntartású intézmények dolgozói az anabaptizmus történetét ismerhették meg. Az egyháztörténeti előadást dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia docense tartotta „Az anabaptisták, a reformáció harmadik ága” címmel. A négy intézményből megjelent dolgozói közösség nagy figyelemmel hallgatta a hitépítő gondolatokat.

Az Illéssy Sándor Baptista Középiskola Reformáció emlékünnepsége a Vigadóban

A reformáció idején központi szerepet kapott a Szentírás megismerése. Ennek érdekében igyekeztek a Bibliát a nép nyelvére lefordítani, hogy mindenki épüljön általa. Az október 18-ai Bibliai történet- és zsoltármondó verseny ezt igyekezett hangsúlyozni. Az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára volt meghirdetve a rendezvény. Öt településről adták le jelentkezéseiket a felkészítő tanárok. A megjelent diákok három történetből és három zsoltárból szabadon választhattak. Öröm volt hallgatni, ahogy a gyermekajkakon megszólalt Isten Igéje. A zsűri nagy gondban volt a döntéshozatalkor, mert a gyermekek nagyon szépen mondták el a megtanult bibliai szakaszokat. A program zárórészén mindenki örömmel énekelte Pintér Béla Új szív című dalát. Bízunk abban, hogy Isten Igéje munkálkodik a gyermekek szívében és idővel jó gyümölcsöket fog teremni. A rendezvény fő szervezője Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes volt.

A Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola Reformáció emlékünnepsége a Vigadóban – Bibliai színdarab

A diákok számára október 19-én tartottuk meg a Reformáció emlékünnepséget. Délelőtt az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai, délután pedig a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola tanulói ünnepi műsora hangzott el. Toldi Attila és Radics Zoltán igazgató urak nyitó gondolatai után az ünnepségek fő mondanivalója a Jézus Krisztusba vetett hit volt. Ezen a napon köreinkben köszönthettük Papp János egyházelnök testvért, aki a reformáció személyes vonatkozásait hangsúlyozta beszédében. Honnan kap erőt az a fiatal, aki elveszíti szüleit vagy a hallását, mégis boldog és teljes életet tud élni? Honnan kap erőt az a fiatal, aki a libanoni háborúban elveszíti egyik karját, mégis sugárzik róla Isten jelenléte? A válasz abban a bibliai kijelentésben van, melyet a reformátorok is megtaláltak Isten Igéjében, miszerint „az igaz ember hitből él”. Az ünnepséget gazdagította vers, színdarab, kórusének, szólóének, melyekből az evangélium üzenete csengett ki.

Reformáció Vetélkedő az Illéssy Sándor Baptista Középiskolában

Programsorozatunk utolsó két rendezvénye a Reformáció-vetélkedő volt, mely történelmi, irodalmi és bibliaismereti részekből tevődött össze. A játékot kétfordulósra terveztük: az első részben otthon kitölthető feladatlapot kaptak a csapatok, a másodikban „élő” vetélkedőre került sor. Az Illéssy Baptista Középiskola először a szélesebb környék általános iskola 7-8. osztályos diákjait szólította meg, s a szóbeli döntőre november 10-én került sor. A középiskolás csapatoknak december 2-án, a VI. Illéssy Gasztro Kupa időpontjában tartottuk meg a vetélkedőt. Összesen 15 csapat vett részt a játékban. A gyerekek érdekes feladatokon keresztül, magas szintű tudással adtak számot a reformáció témakörében szerzett ismereteikről. A legügyesebbek értékes ajándékokkal térhettek haza. A rendezvény fő szervezője Szidey Szilvia tanárnő volt.

Soli Deo Gloria!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!