Kezdőlap Szerzők Írta MEÖT

MEÖT

39 CIKKEK 0 HOZZÁSZÓLÁSOK

„Asszony, nagy a te hited…” (Mt 15,28)

1Sám 1,13–17 Sámuel születése Mt 15,21–28 A kánaáni asszony Magyarázat: Éli tévesen ítélte meg Anna mély és buzgó imádságát. Elutasította a nő könyörgését, mert azt hitte, hogy sokat ivott, és ezért részegen, összefüggéstelenül mormog magában. A nő...

„Seregek Ura a neve!” (Jer 10,16)

Jer 10,12–16 Isten és a bálványok Mk 16,14–15 Az apostolok kiküldése Magyarázat: A teremtett világ Isten csodálatos hatalmának megnyilatkozása. Isten nagysága láthatóvá válik az egész teremtésben és a teremtményeken keresztül: „Seregek Ura a neve!” Napjainkban azonban...

Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek (Lk 4,18)

Ám 8,4–8 A csaló kereskedők ítélete Lk 4,16–21 Jézus Názáretben Magyarázat: Ámósz próféta kritizálta azokat a kereskedőket, akik csaltak és kihasználták a szegényeket annak érdekében, hogy a legnagyobb hasznot szerezzék. Ámósz is hangsúlyozta, hogy Isten tudja,...

„…érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)

Zsid 13,1–5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre Mt 6,25–34 Isten gondviselése Magyarázat: A Zsidókhoz írt levél írója óva int a pénz és az anyagi dolgok túlzott szeretetétől. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy soha semmi nem elég....

„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)

Zsolt 145,8–13 A teremtett világ dicséri az Urat Mt 1,1–17 Jézus Krisztus származása Magyarázat: „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez” – mondja a zsoltáríró, kifejezve ezzel azt, hogy Isten szeretete túlmutat minden etnikai, kulturális, faji, sőt még...

„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden...

Ef 4,22–25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében Mt 5,33–37 A törvény magyarázata Magyarázat: Az emberekkel szembeni erőszak nemcsak fizikai támadásban és rablásban mutatkozhat meg, hanem pletykálkodásokban és rosszindulatú híresztelésekben is. A közösségi...

„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám...

Ám 5,22–25 A lélektelen istentisztelet hiábavaló Lk 11,37–44 Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen Magyarázat: A keresztények olykor meglehetősen elkötelezettek imádságaikban és az istentiszteleten, de kevésbé aggodalmasak, ha a szegényekről és a kirekesztettekről van szó....

Ökumenikus imahét 2019. január 20–27.

A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban tesszük ezt, ahol a korrupció, a kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és megosztottsággal jár. Imáink egységesek...

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2018. december 5-én, szerdán 15 órakor tartotta éves rendes közgyűlését. Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában az idei ökumenikus imahét központi igéjét vette alapul: „Valljuk, az igaznak...

Szabadon bocsátották Andrew Brunson amerikai lelkipásztort

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége örömét fejezi ki, hogy a török hatóságok szabadon bocsátották Andrew Brunson amerikai baptista lelkipásztort, akit kémkedés igaztalan vádjával tartóztattak le. A lelkipásztor feleségén, Norine-on keresztül kötődik Magyarországhoz, akinek...