„Aki fát ültet, bízik a jövőben”

Néhány gondolat a Pannonhalmi Béla Baptista Iskola sikeres iskolakert pályázatáról

1317

Bízunk a jövőben. Enélkül pedagógiai – de talán nem túlzás azt mondani, hogy bármilyen jellegű – munkába fogni lehet, de nem érdemes.

E meggyőződésünk jegyében pályáztunk a Zabosfa Ökokert „Nyerj egy biokertet az iskoládnak!” című pályázatára, ahol intézményünk 223 pályázó közül a 2. helyen végzett, illetve amelynek eredményeképp iskolánk a Zabosfa KerTÉSZ Kft. támogatása által értékes kerti eszköz- és vetőmagcsomaghoz jut, azaz környezetünk tovább színesedik, szépül.

Hogy kik vagyunk mi, illetve miért kiemelten fontos számunkra mindez, meséljenek a következő sorok!

Iskolánkról

Iskolánk normál tantervű általános iskola, de emellett alapvető célkitűzés nevelni és oktatni a sajátos nevelési igényű, kiemelt bánásmódot igénylő – eltérő fizikai, idegrendszeri adottságokkal és eltérő tanulási képességekkel rendelkező –, nemritkán igen tehetséges gyermekeket a másság elfogadását segítve.

Cél továbbá, hogy a tanulók egészséges életszemléletű, érdeklődő, a természeti és társadalmi környezetben zajló folyamatokra nyitott és érzékeny növendékek legyenek. Intézményünk székhelye Kőbányán (Budapesten) található családias, gyermekbarát környezetben, de az egész ország területéről érkezhetnek gyermekek.

Az iskola egyedülálló a tekintetben, hogy a különböző tanulási, illetve beilleszkedési zavarokkal küzdő (diszlexiás, hiperaktív, magatartászavaros stb.) gyermekek mellett nagy számban oktat és fejleszt jó intellektusú autista tanulókat. Nagy hangsúlyt fektet az elmaradások, hiányosságok egyéni és kiscsoportos, tanórai, illetve tanórán kívüli korrekcióján túl a kiemelkedő képességek, egyéni érdeklődések kibontakoztatására, a tehetséggondozásra, a projektekben való, tevékenység alapú oktatásra, gondolkodásra.

Alapelv, hogy minden gyerek valamiben tehetséges.

Folyamatosan keressük az utat, hogy kell eljárni, egyáltalán mit tehetünk annak érdekében, hogy a tevékenykedtető oktatás, fejlesztés minél eredményesebben megvalósulhasson, hogy a hozzánk járó – sokszor bizonyos területeken akadályozott – gyermekek minél felkészültebben vághassanak neki az életnek nevezett kalandnak, és minél több örömöt leljenek abban.

Ennek egy mérföldköve e pályázati lehetőség volt.

A mi ÁLOMKERTÜNK

A mi álomkertünk nem csupán egy kert lesz. Picit más, mint a többi, de pont ettől különleges! A mi kertünk a gyermekek fejlődésének, önállóságának „melegágya” kíván lenni!

Immáron három éve vezettük be intézményünkben a munkaterápia jellegű fejlesztő foglalkozásokat Élet iskolája néven legfőképp autista tanulóink körében. (Jelenleg a 100 tanulónk körülbelül 40 százaléka jó-átlagos értelmi képességekkel rendelkező autista gyermek.)

És hogy mi a munkaterápia? Ahogyan minden terápiás eljárás során sajátos eszközöket használunk fel a személyek megfelelő sajátos testi és lelki működésváltozásának előidézésére, úgy a munkaterápia esetében a sajátos eszköz a munka: valamely fizikai vagy szellemi használati érték, termék előállítására irányuló és legmagasabb fokon céltudatos, sajátos társadalmi kapcsolatokkal járó fizikai vagy szellemi tevékenység.

A munkaterápia alapvetően különbözik az egyéb foglalkozásoktól azáltal, hogy:

 • használati értéket hoz létre
 • kívülről támasztott követelmények alapján teljesítménycentrikus tevékenység
 • a személyt elsősorban a társadalmi elvárásokkal szembesíti.

Mezőgazdasági tevékenységeink:

 • Növénytermesztés (kertészeti munkák)
 • Udvarkarbantartás
 • Iskolaépület/saját környezet rendezése, tisztán tartása

Miért fontos mindez különösen, illetve miért „autizmusspecifikus”?

 • Önálló életvezetés akadályozott
 • Szociális készségek fejlesztése, „szociális ügyesség” megsegítése
 • Praktikum fejlesztése (végrehajtó működése sokszor sérült)
 • Kommunikációs készségek célzott, tevékenységközpontú fejlesztése
 • A „konkrét produktum” öröme
 • A szabályok adta biztonság, illetve azok kezelésének megélése

Mindezekből kifolyólag a mi álomkertünk nem más, mint biztonságot adó zug és tevékenységre sarkalló, ingergazdag forrás.

Mindezek mellett projekt alapú oktatásunk okán a természettudományos jellegű, tevékenykedtető tanórák is természetközeli, megfigyelésekre alkalmas helyszínért kiáltanak.

Mindezek megvalósítása érdekében intézményünk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat megvásárolta a szomszédos telket, hogy minél nagyobb területen folyhasson az oktató-nevelő munka.

Iskolánk már rendelkezik komposztálóval, illetve ügyelünk arra, hogy a keletkező szemetet szelektíven gyűjtsük a fenntartható fejlődés érdekében.

Az udvaron található növényzetet tanulóink már megfelelően gondozzák, nevelik.

Az álomkertünk színesebb, változatosabb munkaformák végzésére nyújt majd lehetőséget.

Az udvaron két-három magaságyást fogunk elhelyezni, melyekben tanulóink fűszernövényeket termesztenek, folyamatosan gondoznak. A melegágyások mellett udvarunk és munkálataink színfoltjául üvegházat/fóliasátrat álmodtunk meg. Néhány udvari fánkat (magas)ágyással veszünk körül, ahova dísznövényeket ültetünk. Mindezek mellé eszközeink, munkaruhatárunk bővítését tűztük célul.

A fenti célkitűzéseink alapján a következő tervünk készült:

Nagy öröm számunkra, hogy ötleteink, céljaink kedvező fogadtatásra leltek a pályázat döntéshozói körében, támogatnak minket ezek megvalósításában, és együtt dolgozhatunk egy egészségesebb, „zöldebb” világért!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!