A reformáció jubileumi évében Bernben tanácskoztak az európai reformátori egyházak zsinatainak képviselői

1830

Harminc országból több mint száz delegált vett részt az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) zsinatainak találkozóján 2017. március 10. és 12. között Bernben.

A Bern óvárosában megrendezett találkozó a harmadik alkalom volt a zsinati találkozók történetében Bad Boll (2012) és Budapest (2014) után, amelynek mottója ez volt: „Protestánsként a vallások házában”.

A pénteki nyitó istentisztelet keretében Cselovszkyné dr. Tarr Klára, a GEKE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta a találkozó témájának aktualitását és a tagegyházak zsinati munkájának jelentőségét, különös tekintettel a protestáns értékek, a dialóguskészség, a szabadság és a szolidaritás következetes képviseletére.

Dr. Reinhold Bernhard, a Berni Egyetem professzora nyitó előadásában ugyancsak hangsúlyozta a dialóguskészséget, ugyanakkor rámutatott: a dialógus a szolidaritás alapmagatartása, amely tiszteletben tartja a különbözőséget. Majd hozzátette: tudatosítanunk kell, hogy Isten üdvözítő munkájának nem szabhatunk határt! A mi üdvözítőnk Krisztus, akinek radikális kegyelme Istenben van – (radix = gyökér) –, tehát Krisztus Istenhez köt minket. Az ebből levezetett univerzalizmust, azaz hogy más vallások más módon fejezik ki az ugyanahhoz az Istenhez való kötődés módját és mikéntjét – már több zsinati tag vitatta. A vallási párbeszéd során és helyzetében lényeges szempont megkülönböztetni a vendég és a vendéglátó perspektíváját, a tolerancia nem jelentheti a vallási profil „elkenését”.

A péntek esti tudományos előadás után szombat délelőtt az Európában egyedülálló kulturális és találkozási központban, a berni Vallások Házában gyakorlati mintákon keresztül ismerkedtek meg a résztvevők a nyolc vallásnak helyet adó épület mindennapi életével. Egy fedél alatt található a hindu templom az iszlám mecsettel, a buddhista szentély a kopt ortodox kápolnával. Az összezártság azonban nem konfliktust, hanem kulturális sokszínűséget, megbékélt közösséget mutat, ahol a különféle vallások követői „lakva” ismerhetik meg egymást, legtöbbször jóllakva is, hiszen a közös otthonnak közös a konyhája is, amelyben napról napra más és más kultúra ételeit kóstolhatja meg a látogató.

Szombat délután az egyházközösségen belül folyó munkát értékelték és vitatták meg a résztvevők öt tematikus csoportban. Az első az egyházközösség kérdésével foglalkozott, azaz az 1973-as Leuenbergi Konkordia teológiai és egyházszervezeti kérdéseinek továbbgondolásával. A második csoport a vallási sokszínűség témáját vitte tovább. A diaszpórában élő egyházak teológiai sajátosságaival foglalkozott a harmadik csoport, míg a migráció és az egyházközösség kapcsolatát vizsgálta a negyedik. Az ötödik pedig a GEKE etikai szakcsoportja által készített dokumentumot értékelte és vitatta meg, amelyet hamarosan elfogadnak. A közel százoldalas dokumentum címe: Mielőtt megformáltalak, már ismertelek téged. Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének útmutatója az asszisztált reprodukció erkölcsi kérdéseihez. A dialóguscsoportok által tárgyalt témákhoz és dokumentumokhoz az MEE Zsinatának teológiai bizottsága a közeljövőben fogalmazza meg észrevételeit, és juttatja el az érintett témák felelőseihez.

A zsinati találkozó delegáltjai vasárnap megfogalmazták a 2018-as baseli nagygyűlésre küldendő üzenetüket, majd a város katedrálisában úrvacsorás istentiszteleten vettek részt.

Forrás: http://www.evangelikus.hu/geke-zsinati-tanacskozas-bernben

Szöveg és fotó: Dr. Orosz Gábor Viktor


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!