2024.03.31. Húsvét I. napja Du. – Mt 28:11–20 – dr. Borzási István – Kraszna

104

1356 megtekintés Élő közvetítés dátuma: 2024. márc. 31. Máté evangéliuma – KraMaBaGy dr. Borzási István lelkipásztor igehirdetése a Mt 28:11–20 igeversek alapján. Krasznai Magyar Baptista Gyülekezet

11Amikor az asszonyok eltávoztak, íme, néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. 12Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, 13és így szóltak: Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. 14És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. 15Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig.
16A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. 17És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. 18Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
(Mt 28:11–20)

Vetye utca 613. szám, Kraszna, Szilágy megye, Románia (Str. Veche, nr. 613, Crasna (457085), Sălaj, Romania)
Az alábbi időpontokban tartjuk az alkalmainkat: Vasárnap 10:00 Vasárnap 17:00 Péntek 20:00
Gyülekezetünk weboldala: https://www.kramaba.ro/
Gyülekezetünk facebook oldala: https://www.facebook.com/krasznaibaptista/
Ifjuságunk instagram oldala: https://www.instagram.com/krasznaifi/

Facebook: https://www.facebook.com/krasznaibapt…
Weboldal: https://kramaba.ro/
KraMaBa Ifjúság instagram oldala: https://www.instagram.com/krasznaifi/
https://www.youtube.com/@KraMaBaGy


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!