2020. június 8-án ünnepélyes keretek között iktatta be a Magyarországi Baptista Egyház dr. Szilágyi Bélát a Baptista Szeretetszolgálat elnöki szolgálatára. A Baptista Teológiai Akadémián megtartott alkalmon az egyház és a szeretetszolgálat tisztségviselői és vezető munkatársai vettek részt. Szenczy Sándor, a szeretetszolgálat emeritus elnöke videóüzenetben kívánta Isten áldását utódjának, barátjának.

Szenczy Sándor 1996-ban az Istentől kapott küldetésébe vetett hitre alapozva, ötezer forint adományból kezdte el a szeretetszolgálat munkáját – emlékezett vissza Papp János egyházelnök nyitóbeszédében. Felvillantotta azokat a pillanatokat, ahogy Isten lépésről lépésre megerősítette és kiterjesztette a szolgálatot. Szilágyi Béla már a kezdetektől önkéntesként, majd hamarosan vezetőmunkatársként kapcsolódott a szervezethez Sándor barátjaként is.

Mészáros Kornél az egyház főtitkáraként összefoglalta azt az utat, amely az alapító elnök, Szenczy Sándor betegsége miatti visszavonuláshoz és az utód megtalálásához vezetett. Az egyház vezető szervezete, az Országos Tanács, a Baptista Szeretetszolgálat alapítója márciusi ülésén határozott arról, hogy Szenczy Sándor Istentől kapott szolgálatát, az elvégzett nagyszerű küldetést örökös elnök emeritus tisztséggel ismeri el. Papp János és Mészáros Kornél tavasszal látogatta meg és adta át a díjat Szenczy Sándornak. A feleség, Katalin, és az utód, Szilágyi Béla jelenlétében történt testvéri, baráti találkozón közös úrvacsorát vettek, együtt adtak hálát a megtett útért, és imádkoztak a szolgálat folytatásáért és a következő elnök megerősítéséért.

A Baptista Szeretetszolgálat részéről először Hári Tibor ügyvezető igazgató szólt a beiktatandó utódhoz. Mózes és Józsué példáját említette, ahogy a sínai szövetségkötő népvezér, Mózes átadta Józsuénak a vezetést. De az átadás mellett szüksége volt az utódnak erre az ismétlődő üzenetre is: Légy bátor és erős! Gál Dávid ügyvezető igazgató szintén bibliai példán keresztül bátorította az utódot. Elizeus, Illés tanítványa azt kérte és meg is kapta Istentől, hogy ő lehessen a próféta utóda. Gál Dávid elmondta, hogy a szeretetszolgálat többi vezetőivel együtt látják, megadatott Szilágyi Bélának, hogy Istentől való utód legyen.

A következő percekben dr. Szilágyi Bélát áldó imával iktatta be Papp János, Mészáros Kornél és Gál Dávid.

A beiktatást követően az ünnepelt, az új elnök mondott köszönetet. Mikeás próféta szavait kölcsönözte szolgálata vallomásaként: „Megmondta neked, ó, ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj Isteneddel.” (Mik 6,8) Hangsúlyozta, hogy a szeretetszolgálat Istené, Isten szolgálata, és nem embereké. Így kívánja – hálásan az előd és barát szolgálatáért – a munkatársakkal együtt Isten vezetését követni a szeretetszolgálat élén.

Szenczy Sándor elnök emeritus videóüzenetben szólt barátjához, utódához. Visszaemlékezett a közös szolgálatra, és kérte az új elnököt, hogy legyen erős és bátor. Mindig az Úrral legyen, mert nélküle nem lehet Isten művét véghez vinni.

Az ünnepséget dr. Almási Tibor, a Baptista Teológiai Akadémia rektorának imádsága zárta. A résztvevők gratuláltak a tisztségébe beiktatott dr. Szilágyi Bélának.

A mindenható Isten áldása kísérje a Baptista Szeretetszolgálat sokirányú munkásságát az új elnökkel is.

(Baptista sajtószolgálat – Baptista Szeretetszolgálat)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!