A magyar baptisták összevont történelmi bizottságainak tagjai három év után újra személyesen találkozhattak. A járvány idején csak online tudtuk megtartani a gyűléseket. Áldás volt végre szemtől szemben látni, hallani egymást, jó légkörű, lelki közösségben lenni, és arra emlékezni, hogy Bethlen Gábor fejedelem 400 évvel ezelőtt adott kiváltságlevelet az Alvincre telepített anabaptistáknak. Az erdélyi országgyűlésnek a kolozsvári Szent Mihály-székesegyház adott helyet 1622 májusában. Az országgyűlés egyik határozatában biztosította az anabaptisták háborítatlan vallásgyakorlatát Alvincon. Bethlen Gábortól pedig 1622. július 4-én kiváltságlevelet kaptak. Ünnepi tanácskozásunkat, amelyre 2022. május 9–10-én került sor, ezért tartottuk éppen Kolozsváron, a helyi magyar baptista gyülekezet imaházában.

A képen szöveg, személy, férfi, állás látható

Automatikusan generált leírás

A magyar baptisták történelmi bizottságainak ünnepi találkozója a Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezet templomában

A tanácskozás során a Kárpát-medence országrészeit képviselő magyar baptista történészek áttekintették és ismertették kutatásaik és publikációik eredményeit, valamint a jubileumi esztendővel kapcsolatos terveiket. Jelen volt: Erdélyi Sándor (a Biblia-centrum vezetője, Pozsony), Nagy Tibor (a vajdasági Biblia-múzeum vezetője, Csantavér), Kiss Lehel (az erdélyi Történelmi Bizottság elnöke, Szamosújvár), Kelemen Sándor Tomi (az erdélyi Baptista Levéltár vezetője, Szalárd), dr. Borzási Pál (a Baptista Teológiai Akadémia teológiai tanára, az erdélyi baptisták főtitkára, Szilágyperecsen), Kiss Zoltán (a Kornya-örökség gondozója, Bihardiószeg), dr. Borzási István (a Nagyváradi Emanuel Egyetem tanára, Kraszna), Duszka József (a BTA egykori teológiai hallgatója, bibliaterjesztő misszionárius, Budapest), valamint dr. Mészáros Kálmán (egyháztörténész-lelkipásztor, a BTA rektora, Budapest).

A képen épület, kültéri, személy, égbolt látható

Automatikusan generált leírás

Az erdélyi magyar baptista lelkipásztorok jubileumi találkozója a Magyarlónai Baptista Gyülekezet imaházában

A képen fal, beltéri látható

Automatikusan generált leírás

Ünnepi igehirdetéssel Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke szolgált

A történelmi bizottságok tagjai másnap, 10-én részt vettek az erdélyi lelkipásztorok ünnepi közgyűlésén a Kolozsvárral szomszédos Magyarlónán. Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette Isten igéjét. Ezt követően dr. Mészáros Kálmán tartott történelmi megemlékezést a Kárpát-medence népei között hirdetett baptista tanítás 500 éves évfordulója, az anabaptista vallásfelekezet 400 évvel ezelőtti törvényes elismerése és védelme, valamint a 175 évvel ezelőtt elindult újkori baptista mozgalom eseményeire emlékeztető jubileumi esztendők történelmi jelentőségéről.

A képen szöveg, személy, modellt állás, öltöny látható

Automatikusan generált leírás

A Baptista500 jubileumi év aktualitásairól dr. Mészáros Kálmán, a budapesti Baptista Teológiai Akadémia rektora tartott egyháztörténelmi előadást a az erdélyi lelkipásztoroknak

A képen fű, személy, fa, kültéri látható

Automatikusan generált leírás

Tiszteletteljes főhajtás az anabaptista hitelődök vallásgyakorlását 400 évvel ezelőtt törvényesen engedélyező Bethlen Gábor erdélyi fejedelem emlékműve előtt

A lelkipásztori találkozót követően visszatértünk Kolozsvárra, ahol a „kétágú” református templom kertjében Papp János és dr. Borzási Pál a magyar baptisták nevében elhelyezte a megemlékezés és a hála koszorúját Bethlen Gábor szobránál, majd ellátogattunk a város főterén álló székesegyházhoz.

A képen személy, talaj, kültéri, állás látható

Automatikusan generált leírás

A történelmi bizottságok tagjai tiszteletüket fejezték ki a hitvalló keresztséget hirdető anabaptista teológiai művet magyar nyelvre lefordító és nyomtatásban is terjesztő Dávid Ferenc protestáns mártír reformátor kolozsvári szobránál

Útközben megnéztük Dávid Ferencnek, Erdély egyik nagy hatású reformátorának emlékművét is. Dávid Ferenc 1570-ben magyarra fordította a Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről című, 320 oldalas anabaptista hitvédelmi teológiai művet, majd Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájában kinyomtatta azt. Dávid Ferencet az általa hirdetett antitrinitárius tantételek miatt is 1579-ben perbe fogták és életfogytiglani várfogságra ítélték. A dévai vár börtöncellájában halt meg ugyanabban az évben.

A képen épület, kültéri, személy, talaj látható

Automatikusan generált leírás

Tisztelgő látogatás Rottmayer János bibliaterjesztő misszionárius 1866–1901 között bibliaraktárként is működő kolozsvári házában, amelyet ma is evangéliumi kiadványok népszerűsítésére és kiadására használnak

Emlékezetes és fontos mozzanata volt az együttlétnek a Hamburgból Magyarországra 1846-ban hazatérő, majd 1866-tól Erdélyben munkálkodó Rottmayer János gyülekezetalapító baptista misszionárius egykori bibliaraktárának meglátogatása. Sokáig nem volt ismert, hogy ez az épület ma is megtalálható Kolozsvár belvárosában. A történelmi bizottságok tagjai a fennmaradt feljegyzések és archív fényképfelvételek alapján beazonosították ezt a Skót Misszió által vásárolt és évtizedeken át fenntartott, valamikor Biblia-raktár – Biebel Niederlage külső felirattal rendelkező épületet. Mint ahogy erre fény derült, a hajdani missziós központ a Mátyás király szülőháza mögötti utcában, a hajdani Kárpát utca 18. szám alatt található.

A képen épület, égbolt, fű, kültéri látható

Automatikusan generált leírás

A kolozsvári Szent Mihály-székesegyházban megtartott országgyűlés fogadta el az anabaptisták szabad vallásgyakorlásának állami törvényét. A magyar történelmi bizottságok képviselete erről emlékezett meg a katedrális előtt álló igazságos Mátyás király szobránál

Ez az épület volt 1866–1901 között Rottmayer János munkásságának központja. Innen került ki sok ezer magyar, német és a későbbiekben román nyelvű Biblia és evangéliumi kiadvány egész Erdély területére. Csoda, hogy az épület ma is áll, és eredeti funkcióját megőrizve napjainkban is különböző nyelvű Bibliákat és más evangéliumi könyveket árusítanak benne. A bizottságok terve, hogy ha lehetséges lesz, egy emléktáblát helyeznek majd el az épület falán.

A képen személy, épület, kültéri, állás látható

Automatikusan generált leírás

Főhajtás Magyarország híres uralkodója, a kolozsvári születésű igazságos Mátyás király szoboregyüttese előtt

Emlékezni és másokat is arra emlékeztetni, miképpen munkálkodott Isten a történelem során, és miként használta szolgáit az ő országa építésében, része elhívásunknak, a Biblia által ránk rótt, áldott kötelesség. Az Úr segítsen továbbra is mindannyiunkat ennek teljesítésében – hitünk növekedésére, az ő dicsőségére!

Dr. Mészáros Kálmán

a Baptista Teológiai Akadémia rektora

az MBE Történelmi Bizottságának elnöke