Tavaszt köszöntő harangok Balatonföldváron

1910

Régen megtervezett és várva várt alkalom volt az újpesti baptista harangzenekar egyházzenei áhítata Balatonföldváron április 3-án, vasárnap délután.

A helyi kis közösség életében nagy esemény; sok ima, szervezés, hívogatás előzte meg ezt az alkalmat. Szeretnénk valami módon elmondani, akár harangokkal is, hogy Jézus Krisztus szeret, azért hív még, azért irgalmas még, és azért kopogtat még a szívek ajtaján. Ilyen figyelemfelkeltő és hívogató alkalomnak tekintettük az újpesti testvérek szolgálatát.

Nemeshegyi Zoltán, gyülekezetünk lelkipásztorának imája és köszöntése után a zenekarral együtt énekeltük közösen a „Mily üdvös tudnom: Jézus enyém…” kezdetű gyönyörű hitvalló énekünket.

A harangzenekar történetéről és a hangszerekről Simon Norbert, a zenekar vezetője adott széles körű tájékoztatást: egy amerikai házaspár megőrzésre és egyben használatra is az újpesti gyülekezetben hagyta saját harangjait. Testvéreink eredményesen megtanulták ezeknek a nagyon érzékeny harangoknak művészi szinten való megszólaltatását, ami nem könnyű feladat, hisz 37 db kis harang három oktáv terjedelemben szólaltatható meg, egy játékos (11-en vannak) pedig legalább négy hangnak a „gazdája”.

Az eredményt látva végül az amerikai házaspár a gyülekezetnek ajándékozta a hangszereket. Testvéreink küldetésüknek tekintik a harangokkal is Isten hívását közvetíteni. Mint amikor a templom harangja megszólal, jelez valamit, például meghalt valaki, hívogat az istentiszteletre stb., minket is hívogatnak ezek a harangok találkozni Jézus Krisztussal, mert az mindig változást hoz azok életében, akik meghallják ezt a hívó szót. Először virágvasárnapi témakörben két művet szólaltattak meg a harangosok: Hogy fogadjalak téged, Megváltóm, nagy Király? és Hozsánna a magasban!

Ezután két magzat párbeszédét hallgattuk meg Szommer Hajnalka és Simon Norbert felolvasásában. Ikermagzatok – egyik hívő, másik szkeptikus – beszélgetnek a születés utáni világról. Hogy nézhet ki a külvilág, hogy lehet ott élni, hisz már nem lesz a köldökzsinór, ami biztosította számukra a táplálkozást, és vajon találkozni fognak-e édesanyával?

egyhazzenei2Megannyi kérdés a rejtelmes jövőről! Nagy igazságként fogalmazódik meg a párbeszéd végén, hogy az igazi, az örökkévalóságba is átívelő Élet a megszületés, az újjászületés után kezdődik! A folytatásban részletet hallgattunk meg G. F. Händel Messiás című oratóriumából.

Mészáros Kornél újpesti lelkipásztor testvér igei szolgálatában a folyamatosan megújuló természet képével illusztrálta a Bethesda üdülő fejlődését. Élet – elmúlás – újból élet = befejezetlen épület – építkezés – befejezett terem. Konferenciaterem, gyülekezet! Fontos mindig előrenézni! Keressük az élet értelmét, miért vagyunk a világon?! Földváron is mi a küldetésünk?

Jézus azt mondta Mártának: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25–26) Akkor mi lesz velünk? Nem halunk meg soha? Mégis látjuk, hogy sorban meghalnak az emberek. Jézus az örök életről beszél. A természet üzen, hisz a száraz ágak újraélednek, tehát van élet a látszólag élettelennek tűnők után!

Az élet léte nem véletlen! Titok! Ez a tavasz, ez a nyár elmúlik, de az ősz és a tél után újraéled a természet. Az örök élet örök tavaszt jelent, ez nem múlik el soha! A kereszt a falon: az élet szimbóluma, mert a kereszt azt üzeni, hogy a halál után van új élet, örök élet! Erre hív, vár bennünket az Úr, és üzeni Ézsaiás prófétán keresztül:

„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek… Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (55,1.6)

A szolgálatok második részének üzenete így foglalható össze: Isten szemlélődésre hív minket, mikor kilépünk a természetbe! „Nagy Istenem, ha nézem a világot” – hangzott az Istent magasztaló zene!

Papp Szabolcs testvér szolgálatában a tavasz illatait hozta elénk példaként, megemlítve kellemes, ugyanakkor hasznos voltukat, hiszen a táplálékot kereső rovarok a tavaszi levegő illatösvényeit használva messziről is pontosan célba találnak a nyíló virágok szirmain. Krisztus jó illataként hasonló küldetést teljesíthetünk mi is ebben a világban: Istenre mutató életet élve olyan illatösvénnyé válhatunk, amely a keresőknek utat mutathat az örök élet forrása felé. A továbbiakban meghallgathattuk Cynthia Dobrinski c-moll Nocturne és Douglas E. Wagner Feltámadt, hallelúja című műveket.

A zárszó után mindenkinek alkalma volt közelről megtekinteni és kézbe is venni ezeket a kecses, mesterien megszólaltatott harangokat! Adja Isten, hogy az elvetett igemagvak, akár szóban, akár zenében hangzottak is el, megpendítsék szívünk húrjait, és válaszra találjanak minden hallgató szívében!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!