Országos lelkipásztori konferencia

1699

A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet imaházában találkoztak április 25-én az ország lelkipásztorai.

Katona Béla házigazda lelkipásztor köszöntő szavai után Mészáros Kornél főtitkár előadásában Jézus nyilvános szolgálatán keresztül mutatta be Mesterünk kommunikációjának változatosságát és hathatósságát.

Papp János elnök előadása pedig a közösségünket elérő sok-sok változásra hívta fel a figyelmet. Hogyan tudunk megfelelni ezeknek az új kihívásoknak, hogyan tudunk eleget tenni a megnövekedett szolgálatoknak?

Csakis a Szentlélek hathatós segítsége és Krisztus kegyelme által. Ennek a segítségnek és kegyelemnek egy részét az Úr a különféle szolgálati területeink vezetőin keresztül adta a résztvevőknek.

A gyülekezetekben élő fiataljaink elérésének módjait Bacsó Benjámin MABIM-elnök, debreceni lelkipásztor és Kovács Dániel egri lelkipásztor mutatta be. Előadásukban szó volt az egyre szűkülő életkori csoportba tartozó generációkról, valamint sajátosságaikról. Ismertették a fiatalok között végzett teljesen friss felmérésüket is arról, hogy a fiatalabb generáció milyen prioritásokat határoz meg a lelkipásztorral szemben, és mitől teszi függővé a hitelességét. Saját fenntartású iskoláinkban mindenütt folyik a baptista bibliaismeret tanítása a hit- és erkölcstan tárgy keretén beül.

Szabó Csaba, a BSZA oktatási igazgatója és Paróczi Zsolt BOK-igazgató röviden összefoglalták azt a pedagógiai filozófiát, amely a gyerekekkel kapcsolatosan azt tűzte ki célul, hogy a puszta bibliaismereteken túl a hit tapasztalatát és egzisztenciális élményét ossza meg és adja át a diákoknak. Sok-sok szociális intézményünkben folyik a napi ellátó szolgálat. Sok-sok nehéz sorsú ember keresi fel gyülekezeteinket, hétköznap pedig a lelkipásztori lakást. Füstös Gyula hajdúböszörményi lelkipásztor videós üzenetében osztotta meg ezzel kapcsolatos tapasztalatait. Boros Dávid kiskőrösi lelkipásztor kihangsúlyozta a hitbeli segítségnyújtás elsődlegességét a csak a fizikaival szemben. A határozott felismerések megosztása jó továbbgondolási alapot nyújtott. Szenczy Sándor, a BSZA alapító elnöke a médiával való kapcsolattartás és a közszereplés kapcsán kiemelte a személyes hitelesség döntő szerepét minden felkészülés előtt.

Révész Szilvia, a BSZA kommunikációs igazgatója ugyanerről szólva megosztotta a médiával való kapcsolattartás egyszerű, de hatékony lépéseit.

Merényi Zoltán, a www.baptist. hu webmestere, rádiós újságíró és Rédl Ádám, az online Baptista Rádió vezető munkatársa bemutatták a rádiós és televíziós interjúkra való felkészülés szabályait, mivel egyre több lelkipásztort megkeres a helyi vagy országos média akár interjúra, akár beszélgetésre kérve. A jól felkészült előadók jelentős segítséget nyújtottak, hogy lelkipásztoraink a szolgálatok különböző területein egyre jobban megállják a helyüket, és a gyülekezeti munkatársak felkészítésében is eredményesek legyenek. Az előadások utáni panelbeszélgetésben még sok-sok hasznos információ és tanács hangzott el.

Ebéd után a lelkipásztori helyváltoztatások, az ezzel kapcsolatos ügyintézések, valamint a nemrég elindított lelkészgyakornoki szolgálat mikéntjéről és eddigi tapasztalatairól tartott előadást Durkó István, az MBE missziói igazgatója és ifj. László Gábor BTA-főtitkár. A helyváltoztatások gyümölcsöző előkészítésének és lebonyolításának kulcsszereplői az ügyintézők, akiken döntően múlik a megfelelő folytatás.

Az előadások után a lelkészgyakornoki rendszer Wesselényi utcai tapasztalatait adták át Pafkó Tamás lelkipásztor és dr. Herjeczki Kornél gyülekezetvezető. A napi program végén a Lelkipásztori Tanácsadó Testület és az Országos Tanács lelkész tagjai közös fórum keretében tárták a jelenlévők elé az elmúlt évek eseményeinek tanulságait és kérdéseit. A közgyűlés előtti napon zajló találkozó természetesen lehetőséget kínált a szolgatársi kapcsolatok ápolására és elmélyítésére is.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!