Örömünnep Vácott

1400
Csoportkép a tíz fehér ruhással

Nagy érdeklődés és örömteli várakozás előzte meg a Pünkösd vasárnapi istentiszteletet, mivel korábban 10 fő jelezte tagfelvételi szándékát.

Május 25-én és június 1-én a gyülekezet tagfelvételi tanácskozás keretében hallgatta meg, és fogadta el egyhangúlag bizonyságtételüket és bemerítkezési szándékukat.

Pünkösd ünnepén a tíz fehérruhás  ünnepélyes bevonulása után Meláth Attila lelkipásztor szólította mikrofonhoz egyenként őket a bizonyságtételek előadására.

Gáspár Éva, miután mindenki jó ismerőseként közel 20 éve járt a gyülekezeti alkalmakra, 61 évesen fogadta el az Urat , és  Tamaska Gyula A megtérés című versét olvasta fel.

Pazsitkáné Jobb Enikő régi, Áhítatbeli igemagyarázatokat és Ézsaiás 63-at hozta a gyülekezet elé.

Béres Nikoletta korábbi életében spirituális tévutakról adott tanúbizonyságot, ahonnan János 15.16.miatt Jézust választotta:”Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket”.

Bíró Dóra a gyülekezet ifitalálkozóin, és a csendes héten tapasztaltak alapján választotta Istent élete  központjának, s már a tavalyi bemerítkezésen feltett kérdésre, miszerint ki fogja követni a frissen bemerítetteket, döntött, s kézfelemeléssel jelezte jövőbeni szándékát.

Mészáros Eszter a váci konzervatórium növendékeként Róma 8.31-et választotta hitvallásának.

Murányi Anita hangszeres kíséret mellett gyönyörű hangjával tett tanúbizonyságot, s emelte az ünnepi istentiszteletet operaházi magaslatokba.

Kiss Keve Áron a Főtéren tett evangelizációról számolt be, azokról a mély, emberi találkozásokról, amelyek számára, az igét hirdetőnek is jólestek, és tanulságul szolgáltak.

Kulcsár Péter hívő családban nőtt fel, általános iskolai tanulmányai befejeztével látta úgy, hogy aki igazán hitben él, csak az üdvözülhet, csak annak sikerülnek a beilleszkedési nehézségeket  megoldani.

Csáki Ákos sportsérüléseiről számolt be, s noha testvérei, szülei már elfogadták az Urat, őbenne mostanra érett meg az elhatározás.

Temesi Erik  vallásos neveltetése során zárkózottságában elfordult a hittől, majd  egy evangéliumi diákszövetség által szervezett táborban öntötte ki egy éjjelen lelki bajait egy hosszú imában. Azóta tudja, hogy korábban problémáknak hitt buktatóit mind leteheti Jézus elé.

A hitvallások között az énekkar, az  ifjúság, ill  egy énekesekből duett és quintett szolgált.

Folch Gábor merítette be a megtérteket
Folch Gábor merítette be a megtérteket

A bizonyságtételek után Floch Gábor ifjúsági lelkész kérdezte őket hitvallásuk felől, majd egyenként bemerítette őket, miközben Meláth Attila személyre szóló igevers-üzenetet intézett hozzájuk.

Az ünnepi istentisztelet alapigéjét az ApCsel 8.26.adta, Fülöp elhívatása, és az etióp nagyúr megtérése. Meláth Attila a munkálkodó, a cselekvő Istenről beszélt, aki a gazdag utazóban csakúgy munkált, mint valamennyi hitét megvallóban.

A kézrátételes ima szolgálatában több presbiter is besegített (Lakati Péter, Kulcsár Tibor, Tóth Zoltán, Gerstner Károly).

Lakati Péter a gyülekezet nevében köszöntötte  a bemerítetteket, s hangsúlyozta, hogy ahány hitét megvalló, annyiféle életút, de mindegyikben van egy közös: Isten munkája!

A szeretetvendégséghez az imaház előtti szabadban terítettek meg, ahol ismerősök, családtagok, barátok vették körül a boldog, átszellemült „újembereket”.

Megosztás