Örömünnep a szekszárdi körzetben

3051

„Megtaláltam Jézus útját, megváltása már enyém…” – énekelte egy újjászületett lélek hitvallásához csatlakozva a 70 fős ünnepi gyülekezet a bogyiszlói imaházban május utolsó vasárnapján.

Rajta Jánosné Zsóka bemerítési istentiszteletén nem csupán a szekszárdi körzet testvérisége vett részt, hiszen – egy régi hagyományt felelevenítve – a József Utcai Baptista Gyülekezetből is több mint húszan osztoztak egy megtérő és az atyai házhoz hazataláló ember örömében.

Erdélyi Sándor testvér buzdított imádságra, majd Fodor Péter végzős teológiai hallgató hirdette Isten igéjét. A bemerítkező ünnepélyes hitvallását megelőzően fehér ruhás testvérünk bizonyságtételét hallgatta meg a gyülekezet – a bemerítkező betegsége miatt – Fodorné Bálint Andrea közreműködésével.

A bemerítést Vasadi Teodor ügyintéző lelkipásztor végezte. A körzet legfiatalabb tagjára Vasadi Teodor és Kiss Emil lelkipásztorok kértek áldást. Az ünnepet a József utcai testvérekkel kibővült alkalmi énekkar szolgálatai gazdagították Oláh Gábor és Kiss Frigyes vezetésével. Emellett a vendég testvérek szolgálati csokra színesítette az istentiszteletet. A körzet testvérisége nevében dr. Bálint Józsefné és Izsák Jenőné köszöntötte az új tagot.

Nagyon hálásak vagyunk mennyei Atyánknak, hogy ezen a napon újra tanúi lehettünk az újjászületés csodájának. A Szentlélek munkáját tapasztalhattuk meg a jó testvéri közösségben is, hiszen korábban nem ismert testvérekkel is eggyé kovácsolódhattunk az ünneplés, a közös szolgálat és Isten magasztalása által. Az ismerkedés a gazdagon terített asztalok mellett folytatódott.

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31) Kívánjuk, hogy ez a bemerítkező felett elhangzott igevers legyen elmondható mind új testvérünkről, mind a körzet testvériségéről.