Örömünnep Pécelen

3006
Péceli bemerítkezők lelkipásztorukkal, Uzonyi Barnabással

Május 22-én újra nagy öröm volt Pécelen, mivel hárman hitük vallomásaként bemerítkeztek. Az igehirdetés szolgálatát Uzonyi Barnabás lelkipásztor végezte az etióp kincstárnok története alapján. 

Az igéből megláthattuk, hogy először is volt egy akaró Isten – aki elküldte Fülöpöt; majd volt egy engedelmes ember, aki elment és Krisztushoz vezette a kincstárnokot; s végül volt egy engedelmes ember, aki teljes hittel hitt, és hite első engedelmességi lépése a bemerítkezés volt. A kincstárnok örömmel folytatta útját – nem úgy, mint a gazdag ifjú, aki szomorúan távozott Jézustól. A három fehérruhás, akik örömmel folytatták útjukat:

Pásztor Soma keresztény környezetben nevelkedett, de az ő életében is el kellett jönnie annak a pillanatnak, amikor megérezte és megtapasztalta Isten szeretetét, felfogta, hogy ez mit jelent rá nézve személyesen. Egy nyári táborban ismerte fel, hogy Isten nevén szólítja, s ekkor hozott döntést az Úr mellett. Külön öröm, hogy a feleségével együtt merítkezhet be.

Pásztor Eszter gyerekkora nem volt felhőtlen, ezért is volt csodálatos felismerés az életében, hogy Isten számára értékes, és az Úr törődik vele. Egy táborban adta át az életét az Úrnak, aki hatalmas szeretettel vette őt körül. Isten megáldotta a társkeresésben is, férjével, Somával két gyermeket nevelnek.

Kovács Sebestyén szintén keresztény közegben nőtt fel, de személyesen még nem ismerte az Istent. Idővel egyre jobban érezte, hogy van egy űr az életében, amit nem tud betölteni semmivel sem. Egyik ifjúsági táborunkban ismerte fel, hogy egyedül Isten tudja betölteni ezt az űrt.

Megosztás