Örök reformáció

2696

Ezzel a gondolattal és reménységgel távoztunk Kerepesről a Szent Anna-templomból, ahol a reformáció 500. és Szabó Magda író születésének 100. évfordulóját ünnepeltük ökumenikus közösségben.

A Baptista Központi Énekkar és a Kerepes Forrás Kórus Oláh Gábor karnagy testvérünk vezetésével énekelt a zeneirodalom különböző felekezetű szerzőitől. Bach, Schütz, Kodály, Händel, C. Frank, Crüger, Walter, Goudimel, Knut Nystedt, Leisring, Josquin des Pres, Pikéthy Tibor, Szokolay, Rutter művei kerültek előadásra a visszaemlékezések között. A karnagy mindegyik mű előtt adott egy rövid ismertetőt.

Az alkalmat Frajna Imre római katolikus esperes nyitotta meg házigazdaként. Hangsúlyozta, hogy katolikus templomban ünnepeljük a reformációt. Franka Tibor polgármester a mai keresztény mártírokról szólt, akikről alig kap hírt az átlagpolgár. Az első zenei blokk után dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa az örök reformáció jegyében emlékezett Szent Ágostonra, Savonarolára, Wycliffe-re, Husz Jánosra és Lutherrel a többi reformátorra. Isten elindította az egyház megújítását a XVI. században, és az folytatódik például a II. vatikáni zsinatban és a személyes hitre jutott hívők életében, gyülekezetében.

Dr. Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora Szabó Magda hitéről, irodalmi munkásságáról szólt. Olyan korban élt az író „szabálytalan keresztény” életet, amikor sokan hátat fordítottak a hitnek. Így vállalta a Tiszántúli Egyházkerület világi főgondnokságát, ezzel is kimutatva hovatartozását az „átkos”-ban. Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a köz szolgálatával kapcsolatban emlékeztetett Luther életére, hogy amikor a pestisjárvány idején a városból való elmenekülést javasolták, ő ott maradt, mivel szükség volt segítségre. Az ’evangélikus’ azt is jelenti, hogy ökumenikus, mert elkötelezett a szolgálatra, ez reformációs örökség. Kászoni-Kövendi József, a Magyarországi Unitárius Egyház püspöki helynöke a katolikus Teréz anya életében mutatta fel az evangélium Krisztusának követését.

Az énekkari és orgonaművek kiváló előadása emelte a visszaemlékezések lelki színvonalát, mintegy alapot adva az emlékezéshez. Végül Händel Hallelujája megmutatta a mennyei távlatot, ahová igyekszünk, Rutter Ámenje felelt erre, a körülöttünk levőkkel kezet fogva.

Közreműködtek: Szerekován János operaénekes, Tóka Ágoston Junior Prima díjas orgonaművész, Schönek Anna és Szomor Anikó fuvolán.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!