„Növekedjünk föl szeretetben Őhozzá!”

1599
Asatur Nahapetyan igehirdetése

Ebben az évben közösen szervezett konferenciát a lelkipásztorok és a nem lelkészi munkatársak részére az Országos Lelkipásztori Konferencia szervező bizottsága és a Presbiteri Tanács.

Erre a konferenciára minden lelkipásztor és gyülekezet- vagy körzetvezető, a Presbiteri Tanács tagjai és a bizottságok elnökei mellett a fennmaradó helyekre meghívták a gyülekezetekből az érdeklődő avatottakat, ifjúsági vezetőket, lelkimunkásokat. A misszió régi-új kihívásai és lehetőségei között kereste a konferencia a lelki fejlődést, a szolgálat aktuális helyzetének a megértését a közösség növekvő és szélesedő feladataiban.

A konferencia fő vendégeként Asatur Nahapetyan, az Európai Baptista Szövetség (EBF) alelnöke, az Örmény Baptista Szövetség lelkipásztora hirdette az igét Bukovszky Ákos tolmácsolásában. Csütörtöki és pénteki szolgálata Nehémiás vezetői kiállásában mutatott rá azokra a lelki jellemvonásokra és gyakorlatokra, melyek nélkül a lelki munkás szolgálata nem lehet eredményes Isten előtt. Az imádkozásban való elmélyülés, a misszió-tervezés, a lelki-csapatépítés, a közösséggel való együtt haladás mind olyan feltétel, amiknek teljesülnie kell. Emlékeztetett arra, hogy a vezetői szolgálatot nem a jó körülmények teszik hatékonnyá, hanem a nehézségek, az ellenszél ellenében is megőrzött látás, küldetéstudat és akarat. Belső vagy külső ellenállások, sőt ellenségeskedések is nehezíthetik a szolgálatbetöltését, de ezek sem tántoríthatják el Krisztus szolgáját a megbízatásától.

83bf80aae3f97b141284b72814a38549A nyitó istentiszteleten – amit Durkó István missziói igazgató vezetett – a balatonszemesi és a Kornya-program keretében indult balatonlellei misszió testvérisége segítette a közös éneklést és ők tettek bizonyságot szolgálatuk eredményeiről.

A péntek délelőttöt Dr. Szűcs Zoltán, a Presbiteri Tanács elnöke fogta össze. Az előadó – Varga György, a Baptista Családszolgálat vezetője – Életünk, szolgálatunk korszakai címmel beszélt az életkorok kihívásairól. Elsődlegesen a férfitársaságot szólította meg, hiszen az igazi férfivá válás útját járta végig. A férfi három jellemzője – hangsúlyozta –, hogy hódító, harcos és a kapcsolatok embere. A férfivá válás alapjai a családban teremtődnek meg. A korszakok jellemzőinek megismerése után kis csoportokban osztották meg egymás között a részt vevők jelenlegi állomásukat és álmaikat.

Délután több lehetőség közül is lehetett válogatni. Heizer Tamás és segítői irányításával saját életútjukat járhatták be a jelentkezők a „Nagy utazás” keretében. Asatur Nahapetyán testvér a Kaukázus és a Közel-Kelet keresztyén misszióba adott betekintést. Durkó Istvánnal az iskolalelkészség és az iskolai misszió (B49, mivel 49 baptista oktatási intézményünk van) kérdéskörét beszélgették át az érdeklődők. Varga György pedig az életszakaszokkal mélyebben foglalkozni vágyókat segítette tovább.

Az esti alkalmon a Kornya-program egy másik erősödő helye mutatkozott be. Dani Zsolt – a szentendrei lelkipásztor – az óbudai Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban elindult iskolagyülekezetről tett bizonyságot.

1b36f24933c7094aeeeff2af129edca3A konferencia zárónapjának házigazdájaként Mészáros Kornél főtitkár bevezető szavaiban a jó csapat fontosságára hívta fel a figyelmet. Simon Norbert gazdasági igazgató imára buzdításában nagyon gyakorlatiasan szólt a testvérekhez. Brad Baker, a Barnabás Csoport munkatársa a vezetésről szóló előadásában a szuper-lelkipásztor kép tarthatatlanságával indította gondolatait. George Barna, amerikai vallásszociológust idézte: „Kevés ember rendelkezik mindazzal, ami kell a vezetéshez. A lelkipásztor nem is látja önmagát, mint vezető, vagy nem törekszik arra, hogy vezető legyen, vagy nincs vezetési ajándéka. A gyülekezetek ezzel együtt elvárják, hogy a lelkipásztor mindennel rendelkezzenek.” Milyen jellemzői vannak egy jó, egészséges csapatnak? – tette fel végül a kérdést. Dr. Szűcs Zoltán, Matuz József, Perlaki Csaba és Jóföldi Endre hozzászólásaikban erre is válaszoltak, mikor megosztották gyülekezeti tapasztalataikat.

Utánuk Kriston István, főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósa – aki egyben a gyöngyösi baptista gyülekezet dicsőítésvezetője – mutatta be a MH altiszti kar, az állomány vezetését. Beszéde elején a kar hitvallásának első mondatát idézte: „Az erős akarat minden akadályt legyőz, erős akarat csak erős hitből fakad!” Hívő testvérünk előadásának sok-sok pontja kapcsolódott a gyülekezeti élethez, a közösségi vezetéshez.

A konferencia zárásában Papp János elnök testvér megköszönte minden szolgálattevőnek a kapott áldásokat, és a következő év fő gondolatáról – 2015 legyen a „látható Szeretet” éve, és az ehhez kapcsolódó igeversről („Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5,16) szólt.

Igen hasznossá vált a lelkipásztorok és nem lelkészi lelki munkások közös rendezvénye. Talán mindenkiben megmaradt az az érzés, hogy ezt folytatni kell. Adja Isten, hogy megvalósuljon.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!