Mire jó az advent?

3579

Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a léleknek, a mely keresi őt. JSir 3,25

Az advent annak jó, aki tud várni. Egyedül a valódi várakozás képes teljesen valóságossá tenni az eseményeket, de az embereket is. A várakozás nélküli beteljesedések és eredmények csupán a dolgok felületét érintik. Az igazi várakozó lelkület nem áltatja magát, ahogy Ady Endre Ki várni tud c. versében fogalmaz:

Várni tud,

Kinek ön-énje nem hazug

S nem hord össze hetet s havat.

A párunkkal, a barátunkkal vagy a családtagjainkkal való kapcsolatot is csak a másik utáni vágy, a másik várása és keresése teszi csodálatossá, ahogy József Attila az Óda Mellékdalában írja:

Visz a vonat, megyek utánad,

talán ma még meg is talállak,

talán kihül e lángoló arc,

talán csendesen meg is szólalsz…

Ugyanígy azok válnak erőssé, azok tapasztalják meg, hogy jó az Úr, akik tudnak várni rá.

Korunk egyik kompetencia hiánya a várakozásra való képtelenség. A gyors kielégülés és kielégítés, továbbá a perspektíva hiánya mérhetetlen bajokat okoz a társadalom minden dimenziójában. A szituációs etika és a gyors döntések kísértése óriási nyomás rajtunk, ezért tanulnunk és tanítanunk kell a várni tudást, a várás képességét. A türelmetlenség nem csupán kellemetlen érzés, vagy másokkal szembeni kulturálatlanság. Sokkal több: az élet igazi gazdagságának és mélységének hiányérzete, és sokszor tagadása. Ezért fogalmaz így Aaroo Helakoski Este c. gyönyörű versében:

Ne túrd föl válaszért világok lomját

Légy te csak üres. És nyitott legyél.

Hagyd, hogy a titkok eljöjjenek hozzád

vagy eltűnjenek, mint a felhőcsordák,

ha átsuhan a fák fölött a szél,

s hagyd fényleni szemed, hagyd hogy a fuvallat

éber percében érje tudatod.

Hangokat csupán a csend füle hallhat.

S mikor a lépcsőn halk léptek suhannak,

csak ki vár, annak ajtaja nyitott.

A várakozás egyébként, ha reménytelen, a lélek gyötrelme. A várakozás, ha reménykedéssel tölti a perceket, csak drog lesz, aminek a hatását a realitás széttöri majd egy pillanat alatt. Ha a várakozás viszont valóságos reménnyel telíti magát, akkor úgy él, mint aki számára a jövő jelen lévő valóság. Mert az is mindazoknak, aki jól várnak. „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.” – írta Pilinszky János. Aztán gyerekkorunk tapasztalatából indul tovább, amikor így fogalmaz: „Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”

A várakozás tehát maga az érkező, az eljött jövő. Aki nem más, mint Jézus Krisztus. Ő egyszerre már eljött és érkező, mint minden igazi kapcsolatban a másik.

Hogy kinek jó az Úr? Aki jó tudja várni, aki mindenütt és mindenben őt keresi.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!