Mert napról napra gondoskodunk és segítünk

 • rászorulóknak szociális étkeztetéssel,
 • időseknek házi segítségnyújtással,
 • időseknek bentlakásos ellátással,
 • fogyatékkal élőknek foglalkoztatással, gondozással,
 • gyermekeken a nevelőszülői hálózaton keresztül,
 • családokon átmeneti otthonnal,
 • hajléktalanokon szállón vagy étkeztetéssel,
 • menekülteken átmeneti otthonnal,
 • roma embereknek tervszerű támogató szolgálattal,
 • pszichiátriai betegeknek gondozással,
 • szenvedélybetegeknek gondozással.

Rajtuk Ön is segíthet, ha idén is a baptisták javára rendelkezik.

Miért rendelkeznek a baptistáknak évről évre egyre többen adójuk 1 + 1%-áról?

Mert napról napra foglalkozunk a gyermekekkel, a jövő nemzedékkel

 • óvodáinkban,
 • általános iskoláinkban,
 • művészeti iskoláinkban,
 • szakképző intézeteinkben,
 • gimnáziumainkban,
 • szakközépiskoláinkban,
 • felsőoktatási intézményeinkben.

Több mint 50 oktatási intézményben közel 2000 pedagógus 15.000 gyermekkel foglalkozik napról napra.

Miért rendelkeznek a baptistáknak évről évre egyre többen adójuk 1 + 1%-áról?

Mert először mi kezdtük el 2003-ban Magyarországon a karácsonyi Cipősdoboz-akciót, amely azóta is tart.

Kérjük, Ön is támogassa szerteágazó szolgálatunkat adója 1 + 1%-ával!

Támogatóink felajánlásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek és idős emberek élete változzon meg szolgálatainkon keresztül. A felajánlott összeget mindig átláthatóan, a Magyarországi Baptista Egyház közgyűlése által meghatározott feladatok ellátására, működtetésére fordítjuk.

Köszönünk minden támogatást azok nevében, akik élete ezáltal biztonságosabbá, jobbá, erősebbé válhat!