A gyülekezet só és világosság

Helyi közösségünknek vagy van hatása falunkra/városunkra, vagy nincs, vagy átformálja Isten a szolgálatunkon keresztül a falunk/városunk arculatát, vagy nem.

Emlékszünk Ábrahám könyörgésére Szodomáért? A városban nem volt tíz igaz ember. És mekkora tragédia lett belőle? Mert az igazaknak megtartó erejük van a Biblia szerint. A Példabeszédek könyve így fogalmaz: „Az igazak javán örül a város… Az igazaknak áldása által emelkedik a város.” (Péld 11,10–11; Károli)

Jézus sem gondolja másképp a hívők szerepét a településükön, amikor így beszél: „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,13–16) Mi, hívő emberek vagyunk településünk sója, világossága, akik cselekedeteinkkel irányt mutatunk az embereknek, és így mennyei Atyánk jóságát bizonyítjuk.

A Baptista egyház stratégiai terve című dokumentumunk (a BEST) első két mondata Jézus nyomán ezért kezdődik így: „A Magyarországi Baptista Egyház – a többi biblikus alapokon álló felekezettel együtt – azért létezik, hogy Jézus Krisztus rajtunk keresztül folytassa munkáját Magyarországon, Európában és az egész világon. Ezért a Szentírás alapján küldetésünk az, hogy minden településen legyenek egészséges, társadalomhoz kapcsolódó és arra pozitív hatást gyakorló baptista gyülekezetek.”

Valóban a pénzről szól az 1%-os kampány?

Vannak, akik úgy gondolják, hogy az 1%-os kampány méltatlan a krisztusi hithez, mert nem más, mint pénzkunyerálás. Talán ők nem tudják, hogy ezt a pénzt nem kell, mert nem is lehet elkérni, hiszen az adóhatóság ezt már megtette. Csupán abban dönthetnek embertársaink is, hogy a már levont adójuk 1%-át melyik egyház használhassa a szolgálata támogatására. A kampány ennek a lehetőségére hívja fel az emberek figyelmét, hogy ők dönthetnek a felhasználásáról.

Természetesen az így megkapott összeg jelentősen segítheti gyülekezeteink karitatív és lelki misszióját, intézményeink hatékonyabb működését. De mégsem ez a legfontosabb a kampányban. Hanem akkor mi?

A rendelkezők száma tükröt tart gyülekezetünk elé

Photo by Lisa Fotios from Pexels

Az szja 1%-át felajánlók számából már nem csupán azt láthatjuk, hogy országosan mennyien támogatják a baptista közösség lelki és társadalmi misszióját. Már az is egyértelmű, hogy saját településünkön hány embertársunk látta annyira hasznosnak eddigi szolgálatunkat, hogy adója 1%-áról a javunkra rendelkezzen. A bennünket ismerő emberek így mondják ki, hogy hasznosnak vagy fölöslegesnek ítélik gyülekezetünk jelenlétét a falunkban/városunkban. Ha hasznosnak ítélik, akkor az is látható, hogy ez milyen mértékű. A kampány eredménye tehát annyiban kapcsolódik a missziónkhoz, hogy egy jelzést ad szolgálatunk elismertségéről, és megítéli annak hasznosságát.

A településre lebontott rendelkezési adatok egyértelmű tükröt tartanak elénk. Kiderül, hogy a lakóhelyünk gyülekezetének szolgálatát hány ember ítélte hasznosnak, támogatásra méltónak. Hogy hányan látnak bennünket szükséges sónak, nélkülözhetetlen világosságnak.

Nem mindig örvendetes belenézni abba a tükörbe, amit mások tartanak elénk, de nagyon hasznos. Akinek van bátorsága, nézzen bele!

Háló Gyula
(pestszentimrei lelkipásztor)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!