A gyülekezet só és világosság

Helyi közösségünknek vagy van hatása falunkra/városunkra, vagy nincs, vagy átformálja Isten a szolgálatunkon keresztül a falunk/városunk arculatát, vagy nem.

Emlékszünk Ábrahám könyörgésére Szodomáért? A városban nem volt tíz igaz ember. És mekkora tragédia lett belőle? Mert az igazaknak megtartó erejük van a Biblia szerint. A Példabeszédek könyve így fogalmaz: „Az igazak javán örül a város… Az igazaknak áldása által emelkedik a város.” (Péld 11,10–11; Károli)

Jézus sem gondolja másképp a hívők szerepét a településükön, amikor így beszél: „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,13–16) Mi, hívő emberek vagyunk településünk sója, világossága, akik cselekedeteinkkel irányt mutatunk az embereknek, és így mennyei Atyánk jóságát bizonyítjuk.

A Baptista egyház stratégiai terve című dokumentumunk (a BEST) első két mondata Jézus nyomán ezért kezdődik így: „A Magyarországi Baptista Egyház – a többi biblikus alapokon álló felekezettel együtt – azért létezik, hogy Jézus Krisztus rajtunk keresztül folytassa munkáját Magyarországon, Európában és az egész világon. Ezért a Szentírás alapján küldetésünk az, hogy minden településen legyenek egészséges, társadalomhoz kapcsolódó és arra pozitív hatást gyakorló baptista gyülekezetek.”

Valóban a pénzről szól az 1%-os kampány?

Vannak, akik úgy gondolják, hogy az 1%-os kampány méltatlan a krisztusi hithez, mert nem más, mint pénzkunyerálás. Talán ők nem tudják, hogy ezt a pénzt nem kell, mert nem is lehet elkérni, hiszen az adóhatóság ezt már megtette. Csupán abban dönthetnek embertársaink is, hogy a már levont adójuk 1%-át melyik egyház használhassa a szolgálata támogatására. A kampány ennek a lehetőségére hívja fel az emberek figyelmét, hogy ők dönthetnek a felhasználásáról.

Természetesen az így megkapott összeg jelentősen segítheti gyülekezeteink karitatív és lelki misszióját, intézményeink hatékonyabb működését. De mégsem ez a legfontosabb a kampányban. Hanem akkor mi?

A rendelkezők száma tükröt tart gyülekezetünk elé

Photo by Lisa Fotios from Pexels

Az szja 1%-át felajánlók számából már nem csupán azt láthatjuk, hogy országosan mennyien támogatják a baptista közösség lelki és társadalmi misszióját. Már az is egyértelmű, hogy saját településünkön hány embertársunk látta annyira hasznosnak eddigi szolgálatunkat, hogy adója 1%-áról a javunkra rendelkezzen. A bennünket ismerő emberek így mondják ki, hogy hasznosnak vagy fölöslegesnek ítélik gyülekezetünk jelenlétét a falunkban/városunkban. Ha hasznosnak ítélik, akkor az is látható, hogy ez milyen mértékű. A kampány eredménye tehát annyiban kapcsolódik a missziónkhoz, hogy egy jelzést ad szolgálatunk elismertségéről, és megítéli annak hasznosságát.

A településre lebontott rendelkezési adatok egyértelmű tükröt tartanak elénk. Kiderül, hogy a lakóhelyünk gyülekezetének szolgálatát hány ember ítélte hasznosnak, támogatásra méltónak. Hogy hányan látnak bennünket szükséges sónak, nélkülözhetetlen világosságnak.

Nem mindig örvendetes belenézni abba a tükörbe, amit mások tartanak elénk, de nagyon hasznos. Akinek van bátorsága, nézzen bele!

Háló Gyula
(pestszentimrei lelkipásztor)


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!