Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél

2113
A díjazottak között középen a zászló alatt látható Háló Gyula

Ughy Attila, Pestszentlőrinc–Pestszentimre polgármestere kitüntetést adományozott Háló Gyulának a helyi közösség érdekében végzett áldozatos munkájáért.

Háló Gyula Pestszentimrén a baptista gyülekezet lelkipásztora már 11 éve. Ezen évek alatt egy összetartó és sokszínű közösséggé vált a gyülekezet.

Tevékenységére a sokoldalúság és a komplexitás jellemző. Kiváló munkatársi csapatot épített maga köré. A gyülekezet 2011-ben az „Adj ingyen örömöt” fesztivállal vállalt először jelentős szerepet Pestszentimre kulturális életében. A gyülekezetben ekkorra már rendszeressé váltak az életkori csoportfoglalkozások az óvodásoktól a nyugdíjasokig.

Közösségének sokféle kirándulási lehetőséget teremt. Az itt élő gyerekek megsegítésére munkatársaival évek óta „cipősdoboz-akciót” szervez. Egyéni, párterápiás és házassággondozó konzultációin, tréningjein sokan vesznek részt. Az egyháztagokon túl is sokan fordulnak hozzá lelkigondozói-lelkivezetői segítségért.

Rendszeresen publikál a kerületről az egyházi médiában, verseivel gazdagítja a helyi művészeti életet. Külön gondot fordít a fiatal tehetségek mentorálására a tudomány és a művészet területén egyaránt. Elkötelezett a helyi közösség kulturális, mentális és spirituális megújulása iránt.

A kitüntetéshez mi is szívből gratulálunk Háló Gyulának, egyházi hetilapunk (a Békehírnök) felelős szerkesztőjének, az MBE kommunikációs osztálya vezetőjének!