A hónap igéje

„Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

A hónap gondolata

Isten országa nem olyasmi, aminek a felépítését te magad végzed. Még akkor sem vagy képes megtenni, ha ismered a Biblia alapján Isten országának jellemzőit, törvényeit. És akkor főképp nem, hogyha valaki megtanított arra, hogyan építsd Isten országát.

Miért van mégis sokakban az a gondolat, az a szándék, hogy felépítsék Isten országát? Egyszerűen azért, mert elméjüket megragadta Isten országa nagyszerűségének víziója. Olvasták, hallották, hogy Isten országa „igazság, békesség és öröm” – ahogy Pál apostol is írja. Úgy gondolják, ha erre törekednek, ha ezt megélik, azzal Isten országát építik fel. Természetesen dicséretes ez az igyekezet, és az emberi közösségekben van annak haszna, ha tagjai eleve jóra törekednek. De ez kevés ahhoz, hogy Isten országába belépj – ahogy Jézus is állítja a bölcs tanítóval, Nikodémussal való beszélgetésében. A vezető zsidó ember nem érti Jézust, nem érti, hogy mi is Isten országa, és azt végképp nem, hogyan épül az az ország.

Mi Isten országa? Az a valóság, ahol minden tökéletesen az ő rendje, éltető Lelke által működik, hiszen abban Isten maga uralkodik. Ki foghatja fel ezt a valóságot, ki láthatja meg? Akit Isten Lelke újjászül, újjáteremt – mondja Jézus Nikodémusnak. Abban az emberben Isten országa kezdődik, mert Isten uralkodik benne, a Szentlélek élteti, működteti belülről. És ez képessé teszi arra, hogy a külső világban, a környezetében is meglássa Isten országát, az ő uralmát. És ezért is tud úgy viselkedni, mint aki benne él Isten országában. Mert valóságosan benne él! Erről beszél Jézus a mustármagról, a kovászról szóló példázataiban is. Azt állítja, hogy amennyiben Isten országa áthatja az ember lelkét, annak ereje kiteljesíti a jóban őt magát, és végül önmagán túl áthatja a környezetét. Így épül Isten országa: a megtért, az újjászületett embereken keresztül építi Isten maga.

Mit tehet akkor az ember?

Először is meg kell térnie, hinnie kell Jézus Krisztusban, hogy a Szentlélek újjászülje.

Másodsorban engednie kell a Szentlélek hatásainak magában. Keresnie kell Isten közelségét. Szüntelenül imádkoznia kell, folyamatos kapcsolatot tartania Istennel. Keresnie kell szüntelen a szívében és a környezetében Isten országának mozzanatait. Kezdje napját az Úrral, és igyekezzen a közelében maradni egész nap.

Harmadsorban pedig hirdesse Isten országát – hiszen ő már látja –, hogy másokban is felébredjen a keresés vágya. Az beszéljen Isten országáról, aki már ott van, mert az hiteles lesz. Hát így épül Isten csodálatos országa közöttünk, emberek között.

A hónap gyakorlata

Napról napra keresd magadban és keresd a világban Isten országát, országának jeleit, bizonyítékait!

A hónap imája

Jó Atyám, Istenem, mutasd meg nekem mindennap bennem és körülöttem a te országodat! Mert hirdetni akarom, és úgy akarok róla beszélni, hogy mindenki érezze, hogy valóság. Ámen.