Megtartó hűség

1315

A Házasság Hete országos eseménysorozatához kapcsolódva Házaspáros találkozóra került sor 2015. február 14-én a Kispesti Baptista Gyülekezetben.

A találkozó egy nagyszerű előadással kezdődött. Dr. Evan Parks keresztyén házassági tanácsadó, teológiai professzor előadásának címe ez volt: “Mitől jó, vagy rossz egy házasság?” A sok humorral és gyakorlati példával szemléltetett bibliamagyarázat rávilágított a házasság sokszor tipikusnak mondható kihívásaira és próbáira, valamint az Isten oltalma alatt tapasztalható áldásokra és örömökre. Ezt követően ünnepi vacsorára, majd a megjelent 25 házaspár őszinte bizonyságtételére került sor. Az alkalom végen a házassági fogadalomtétel megújítása, áldó ima és egy-egy emléklap átadás következett Dr. Mészáros Kálmán kispesti lelkipásztor vezetésével. A hűségfogadalom vezérigéje ez volt:

“Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni…csak a halál választ el tőled!” (Ruth 1,16-17)

Megosztás