m28.hu

Hisszük, hogy Istennek csodálatos terve van a világgal, egyedülálló közösségre hív minket önmagával. Az emberiség 40%-a azonban még máig nem hallotta az igazságot Jézusról, a szabadulás útjáról, és nem is ismeri meg Jézust, hacsak valami meg nem változik, valaki el nem megy közéjük.

Itt az ideje, hogy mi is újra felfedezzük – Istentől rendelt – releváns szerepünket a világmisszióban, és aktívan bekapcsolódjunk abba! 

Miért M28?

Nevünket a Máté 28,19–20 alapján választottuk, hiszen a jól ismert misszióparancs tevékenységünk fő alappillére.

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19–20)

Látásunk

Magyar gyülekezetek a világmisszióban!
Jövőképünk, hogy magyar gyülekezetek aktívan kiveszik a részüket a világmisszióban, azaz minden, amit tesznek, azt szolgálja, hogy Istent dicsőítse minden nép.

„…láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!” (Jel 7,9–10)

Küldetésünk – Miért vagyunk?

Küldetésünk, hogy abban bátorítsuk és segítsük a magyar gyülekezeteket, hogy a világban jelen levő szükséget és Istentől kapott ajándékaikat felismerjék, s így megtalálják saját helyüket Isten globális munkájában.

www.m28.hu

Beszámoló a 2020-21es évről


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!