Tisztelt Támogatóink!

Hálásan köszönöm Támogatóink hűségét, áldozathozatalát a leprabetegek iránt! Bár évtizedek óta végzem ezt a szolgálatot, ma is naponta rácsodálkozom: milyen sok nemes lelkű, önzetlen és elkötelezett honfitársunk él e hazában, akik nagyon messzire ellátnak a szeretet által! Távoli földrészek rejtett őserdeiben, nyomornegyedeiben szenvedők sorsát veszik kezükbe és fordítják meg adományaikkal. Isten áldja meg mindnyájukat! Köszönöm, hogy munkatársuk lehetek a leprabetegek érdekében!

A szűrővizsgálatok fontosságára szeretném ezzel a körlevéllel irányítani Támogatóink figyelmét. A Lepramisszió tevékenységének fő kulcsa ez! Hiszen a leprabetegséggel járó egyik fő nyomorúság a rejtegetés! Ha a beteg csak sejti is betegségét, azonnal rejtegetni kezdi, félve a kirekesztés szégyenbélyegétől, a teljes kivetettségtől, a családból és társadalomból való teljes kizárástól!

Mi tudjuk, hogy mindez teljességgel indokolatlan! De ők még évezredek sötét tudatát hordozzák és örökítik tovább! Úgy járnak el egymással, ahogy őseik tették, s gyakran el sem hiszik, fel sem fogják az örömhírt: a lepra gyógyítható, áldozatait pedig nem kizárni, hanem befogadni és meggyógyítani kell!

Minél nagyobb területre terjednek ki a szűrések, minél több embertársunkat vizsgálják végig, annál több beteget találnak meg közöttük és kezdhetnek gyógyítani! A szűrővizsgálatok nélkül tehát ők talán életük végéig szenvednének a lepra következményeitől, állapotuk romlana, maradandó károsodások tennék tönkre testüket. Ez is mutatja, hogy milyen rengetegen élnek a földön leprabetegként, de rejtetten! Számukat sem tudni, csak sejteni abból, amikor már kiszűrték őket! A szűrővizsgálatok rántják le a leplet a betegségről, és nyitják meg az utat a gyógyulás felé!

Nem lehet elég szűrőmunkát végezni! Bár minél több területet tudnánk átvizsgálni! Ma is minden második percben valakiről megállapítják a földön a leprabetegséget, és közülük minden ötödik egy gyermek!

Örömünk, hogy a hatalmas Kongóban már évek óta segíthetjük elő Támogatóinknak köszönhetően a szűrővizsgálatok végzését. Ezt szeretnénk tovább bővíteni, hogy minél több és több betegre bukkanjanak munkatársaink, akiket azonnal gondozásba véve a gyógyulás felé vezethetnek! Ehhez kérjük tisztelettel Támogatóink segítségét. Minden adomány segít és azt hálásan fogadjuk. Felhasználni pedig a legnagyobb gondossággal fogjuk. Köszönjük!

Isten áldja meg életét! Tisztelettel és szeretettel:

2019 szeptemberében

Riskóné Fazekas Márta
igazgató


M  E  G  H  Í  V  Ó

a  Lepramisszió őszi műsoros délelőttjére, támogatói-munkatársi összejövetelére, melyet 2019. október 12-én, szombaton 10 órától kb. 14 óráig tartunk a Bp. X., Kerepesi út 69. szám alatt, a rákosfalvai református templom alatti teremben.

(Az Örs vezér tértől a 67-es vagy 45-ös busszal, melyek a templom előtt állnak meg, illetve Hévvel 1 megálló Rákosfalváig, onnan gyalog kicsit visszafelé. Vagy gyalog, az Árkád bal oldala mentén végig a járdán.) 

Kérjük Támogatóinkat, Munkatársainkat: jöjjenek el a rendezvényre! Mindenkit szeretettel várunk!

Hívjon meg másokat is, hogy minél többen megismerjék munkánkat!

A műsor után szendvicsek és üdítő mellett ismerkedhetünk, beszélgethetünk.