Lelkipásztor-avatás Aszódon

4657
Kézrátételes imádság, szolgálatra való kirendelés

Örömteljes ünnepünk volt július 2-án. Urbán Gedeon, az aszódi gyülekezet lelkipásztora a 95. zsoltár szavaival köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, amely Csíkszeredától Miskolc-Szirmán át Aszódig azért gyűlt össze, hogy tanúja lehessen Mezei Tamás avatandó lelkipásztor fogadalomtételének.

Az igehirdetés szolgálatát prof. dr. Almási Tibor, a Baptista Teológiai Akadémia rektora végezte a 2Timóteus 2,1–7 igeszakasz alapján. Többek között arra hívta fel Mezei testvér figyelmét, hogy már a szolgálat elején fontos az utódlás kérdéséről gondoskodni az evangélium továbbítása érdekében, ahogy ezt Pál is tette. Adja tovább hívő, hűséges, megbízható embereknek a misszió ügyét. Dolgozzon értük, aztán velük együtt, hogy majd utána képesek legyenek nélküle is szolgálni. Tartsa szem előtt azt is, hogy Isten igéje először mindig őt szólítsa meg, csak utána következzen az, hogy mit üzen az Úr a gyülekezetnek.

A fogadalomtételben Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára vezette az avatandó lelkipásztort, majd a kézrátételes imádság következett, melynek szolgálatát prof. dr. Almási Tibor, Mészáros Kornél, Papp Szabolcs egyházkerületi alelnök és Urbán Gedeon végezte.

Mezei Tamás
Mezei Tamás

Mezei Tamás felavatott lelkipásztor az 1Péter 4,10–11 alapján szólt a gyülekezethez. Kettős ünnep volt számára ez a nap, ugyanis délelőtt vehette át a Baptista Teológiai Akadémia évzáró ünnepélyén diplomáját. Elmondta, hogy a szolgálatra igazán alkalmassá Isten ajándékai teszik. Tőle jön az elhívás, melyet az ő erejével tölthet be, s mindez az ő dicsőségéért van. Minden hívő eszköz Isten kezében, mindenkinek van elhívása, küldetése, így feladatunk az ajándékaink feletti jó sáfárság. Azzal zárta gondolatait, hogy lelkipásztori szolgálatát eszköznek tekinti Isten dicsőségére.

Az istentiszteleten az aszódi kamarakórus Almási Kornél Zsolt, a mandolinzenekar Kovács Ferenc testvér vezetésével szolgált. A köszöntések során a csíkszeredai anyagyülekezet részéről (ahonnan Mezei testvér indult), a kibocsátó és búcsúzó aszódi gyülekezetből (ahol felavatott testvérünk öt évet szolgált) és a fogadó szirmai gyülekezet részéről hangzottak bátorító igei gondolatok.

Isten áldása kísérje Mezei Tamás lelkipásztor testvérünk szolgálatát!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!