„Látva látom az Urat” – Bemerítés a Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetben

3148

Látva látom az Urat” – Bemerítés a Debreceni Új Remény Baptista Gyülekezetben

Istennek hálával áldozva írom ezt a cikket. Hogyan adjam át fekete betűkkel azt a mennyei örömet, amit csak átélni lehetett? Mindenesetre megpróbálom…

Fiatal gyülekezetünk csodálatos fordulóponthoz érkezett. Hét drága testvérünk közül kettővel az életben sosem ismerhettük volna egymást. Róluk már nemcsak a társadalom, hanem a családjuk is lemondott. De nem úgy Isten! „Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem.” (Zsolt 27,10)

Bemerítkezőink általunk még sosem látott, színes csapatot alkottak 2019. május 26-án. A legkülönlegesebb közülük Judit volt…

Judit kerekesszékben érkezett az egyik helyi idősek otthonából. Egy egész életnyi belső küzdelem után, 84 évesen talált rá Isten kegyelme. Kicsiny gyerekkora óta nem tud járni, sőt beszélni sem. Gondolatai épek, és világosan kinyilvánította, hogy szabad akaratából merítkezik be. Az idősek otthonában tartott havi istentiszteleteinket az első alkalomtól kezdve, évek óta látogatta. Az Úr öröme egyre jobban átjárta életét, és a morgós néni életvidám természetűvé vált. Kedves gondozója, gyülekezetünk szolgálatvezetője, Zoltán ügyesen kommunikál vele, így bizonyossá vált, hogy Judit bizony megtért és újjászületett Krisztus kegyelmében.

Majd Isten felfedte, hogy Judit sosem tudta megbocsátani lelkész édesapjának, hogy nem mutatta meg neki az élő Istent. Amikor Judit megtudta, hogy ez a megbocsátatlanság bűn, ami elválasztja őt Istentől, eldöntötte, hogy megbocsát. Azóta elkezdte teremni a Szent Szellem gyümölcsét, hiszen örömöt áraszt, szívből tud szeretni, befogadó-elfogadó személyiség lett, és az évek óta nehezen diktált élete naplóját felajánlotta gyülekezetünknek és a baptista egyháznak Tóth Sándor lelkipásztorunkra bízva azt, ha Teremtőjéhez tér.

Esztert pólyás kora óta ismerjük. Szülei szolgáló tagjai a gyülekezetünknek. Bizonyságtételét örömmel hallgattuk arról, hogy Isten elvezette a kereszthez végre nemcsak agyban, hanem a szívében is. Minden bibliai történetet kívülről ismert, hiszen vasárnaponként részt vett a gyermektanításokon. Egy tavalyi istentiszteleten viszont eljött élete legnagyobb fordulópontja: Isten személyesen szólította meg őt. A bűneit végre nemcsak tudta, hanem érezte is. A legfontosabb, hogy meg is bánta, és átélte Isten bocsánatát Krisztus halála által. Nagyon erős változásokról számolt be az életében, amelyekről egyértelműen tudja, hogy ez csak Isten munkája lehet.

Emma hat éve jár istentiszteletre édesanyjával, akinek révén istentudatban nevelkedett. Számított rá, hogy Isten egyszer majd személyesen is megérinti, bár azt hitte, jóval később, hiszen nem akarta elhamarkodni ezt a fontos döntést. Ma nagyon hálás Istennek azért, hogy már tizenévesen az övé lett. A tavalyi gyülekezeti táborban élte át a megváltás csodáját, és azt, hogy „Valaki nagyon értékesnek lát engem”. Isten szeretete átmosta őt, és ez tartja meg őt a keskeny úton. Ez a Szeretet túlcsordult rajta, amikor bizonyságtétele végén a vendégeket Isten követésére, Megváltónk szeretetének elfogadására bátorította.

Andrea szerető vallásos családban nőtt fel. Kis kora óta templomba járt és konfirmált is. Az evangélium története azonban felnőttkoráig csak lexikális tudás maradt, habár sokat imádkozott, és Isten segítségére mindig is számított. A pályaválasztás kapcsán mutatta meg neki Isten, hogy ő nemcsak egy barát és támasz szeretne lenni az életében, hanem Úr is. Ragaszkodott egy egyetemi szakhoz, de Istennek más terve volt. A sokadik zárt ajtó után adta fel saját élete feletti uralmát, és életében először végre Isten akaratáért imádkozott. Isten sokkal jobb hivatást adott neki a saját elképzelésénél. Ezzel Isten bebizonyította, hogy bárkinél jobban számíthat rá, és szeretete határtalan. Bűneiből való megtérése és élete Istennek ajándékozása óta ma is nagy hála és szeretet tölti be szívét az Úr Jézus iránt, akit egész életében követni akar.

Dániel is hívő családban nőtt fel. Bontakozó gyermeki hitét, kiegyensúlyozott gyülekezeti életét egy másik városba való költözés és iskolaváltás törte meg. Az új gyülekezetben nem ismert senkit, az iskolában nem talált barátokra. Magára maradt, és ezt kihasználta a gonosz. Az üresség miatt tíz éven át erősen dohányzott, még asztmás is lett. Már fiatal felnőtt volt, amikor rádöbbent, hogy a megoldás számára az, ha Istennel személyes kapcsolatba kerül. Közeledni kezdett Istenhez, és Isten is közeledett hozzá a Biblia ígérete szerint. Bűneit megbánva rendezte a kapcsolatát Istennel, aki azóta is vezeti, szereti és mindenben megsegíti őt.

Lajos szintén hívő családban nevelkedett, tudta, kicsoda Jézus Krisztus, de jobban vonzotta őt a világ és a bűn. Halálosan káros szenvedélyei már az életét is veszélyeztetni kezdték, amikor Istennek hála, nem bírta tovább. Segítségért kiáltott az Úrhoz, aki meghallgatta és talpra állította. Minden bűnétől és függőségétől megszabadította, és reményteljes jövővel ajándékozta meg. Megvallotta hitét és az ajándékba kapott örök életéért érzett háláját.

Beáta néni is a helyi idősek otthonából érkezett. Fizikai vakságból gyógyította meg az Úr, csodát téve vele testében és szívében egyaránt. Költő lévén érzékletesen vont be minket élete történetébe, és beleérezhettünk megdöbbentő sorsába:

„Amikor az Úr megmutatta, hogy milyen szívvel belülről látni, az ő »szemüvegén keresztül« látni a teremtett világot és az összefüggéseket, fizikálisan megvakultam, hogy látva lássam őt, és egyre jobban megismerjem. A változások életemben akkor kezdődtek, amikor kb. öt évvel ezelőtt Isten meglátogatott, elküldve az ő eszközeit, szolgálóit: Tóth Sándort és Szalay Zoltánt. Megismertem Isten kegyelmét, és elfogadtam szeretetét. Hálás vagyok, hogy megbocsátotta bűneimet, hogy helyet készített nekem a mennyben, mert Isten gyermeke lettem. Megmentette az életem!

Mindig erőt ad az Úr, ha jön a csüggedés, ha fogytán az erőm, szárnyai alá rejt el. Azóta szól hozzám, válaszol, tanít, általa, vele élek, ő bennem él! Ma már látok a fizikai szememmel is, a lényeget is belülről kifelé, van célja, értelme az életemnek. Van utam: »lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága…«”

A bemerítés előtt Tóth Sándor lelkipásztorunk bibliai igékkel tanította a vendégsereget a bemerítés igazságáról és a kézrátételes imádság szerepéről, majd nagy örömmel és hálás szívvel tanúi lehettünk gyülekezetünk új tagjai víz alá merülésének.

Sipos Márk, a Szegedi Új Remény Baptista Gyülekezet lelkipásztora Naamán történetén keresztül világított rá az emberi gyarlóságra, ami, ha megjelenik szívünkben, akadályozza Isten gyógyító munkáját az életünkben. Ha Isten csak egy kis dologban kér engedelmességet, miért nem tesszük meg? Mert sokszor lealacsonyítónak gondoljuk, hogy nem tehetünk semmit magunkért. Mert vallásos cselekedetekkel nem bírhatjuk rá Istent a magunk akaratára. Mert Isten csak egy egyszerű dolgot kér: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” (ApCsel 16,31)

Gyógyulásunk útját Naamán története jól modellezi a 2Kir 5,1–19-ben:

  1. Hit (= bizalom); 2. Engedelmesség; 3. Hála; 4. Életváltozás!

Márk a jelenlévőket a megtérők imájával hívta az örök életre és Isten bűnbocsánatának átvételére.

A gyülekezetünk nevében Szalay-Rácz Edina köszöntötte új tagjainkat kedves igékkel és a gyülekezetünk ajándékaival.

A különleges bemerítési alkalmunk vidám szeretetvendégséggel zárult, amikor részletesebben is beszélgethettünk a bemerítkezőkkel és még nem hívő rokonaikkal, barátaikkal. Kérünk titeket, hogy imáitokban emlékezzetek meg az idősek otthonában formálódó szívekről és a bemerítkezők még újjá nem született hozzátartozóiról.

Az Úr közel!
Szeretettel:
Szabóné Vali
ÚRBGY