Kik ezek itt fehérben?

Bemerítési istentisztelet Kispesten

2260

Pünkösd vasárnapján, 2018. május 20-án az Egyház születésnapjára és a Szentlélek kiáradására emlékeztünk. Hálásak vagyunk Istennek a megtérést követő újjászületés és a Szentlélek erejével és örömével teljes élet napjainkban is átélhető valóságáért.

Nagy öröm volt ezen a napon a Kispesti Baptista Gyülekezetben is, ahol öt új testvérünk – Égető Réka, Horváth Ottilia Julianna, Kovács Balázs, Égető Márk, ifj. Zsigmond István – hallotta meg Jézus Krisztus meghívását a tanítványi életre. Az ő hitvallásuknak és bemerítésüknek lehettünk tanúi ezen a pünkösdvasárnapon.

Az első sorban Horváth Ottilia Julianna és Égető Réka, mögöttük Mészáros Kálmán lelkipásztor, Égető Márk, Kovács Balázs és ifj. Zsigmond István

Az ünnepi istentisztelet igei üzenete egyrészt Bemerítő Jánosnak a Jordán partján elhangzott felszólítására épült:

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 3,2)

Ezt követően Jézus Krisztus szavaira irányult a figyelem:

„Bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába.” (Jn 3,5)

Majd Megváltónk missziós parancsa került a fókuszba:

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mt 16,15–16)

Végül Péter apostol szavai a pünkösdkor megtért sokaságnak:

„Térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát!” (ApCsel 2,38)

A bemerítést követő felhívás során többen jelezték, hogy döntésre jutottak, és legközelebb szeretnének ők is Jézus példáját és parancsát követve hitvalló keresztségben részesülni. Az örömteljes ünnepi alkalom közös szeretetvendégséggel zárult.

 

 

Megosztás