Készül a 2022-es Áhítat és Múlt, jelen, jövő baptista évkönyv

1451

Áhítat 2022 – Bibliai gondolatok minden napra

Hányatott időkben a megelőzőleg természetesnek vett életelemek kiváltképp felértékelődnek. Nincs ez másként a bibliaolvasással sem. Noha a Szentírás önmagában szilárdan megáll, és benne Isten szavát nem csorbítják a körülmények, nagyban elősegítheti annak tanulmányozását egy vezérfonal és annak bizonysága, hogy „ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban” (1Pt 5,9).

Ennek tükrében még inkább örömére szolgál az Áhítat-bizottságnak, hogy kiadványunk egy újabb évadját bocsáthatjuk közre. Köszönjük olvasóink hűségét, sőt, bátorító tudni, hogy egyre nagyobb körben veszik kézbe az Áhítatot mint a Magyarországi Baptista Egyház hivatalos bibliaolvasási segédanyagát. Az oldalak felső egysége tartalmazza a napi téma megnevezését, az ahhoz kapcsolódó igeszakasz (lekció) megjelölését, egy kulcsigeverset (textus) és egy összefoglaló, buzdító mondatot. Ez a „csomag” akár önmagában is alkalmas arra, hogy egy igeverssel és igei gondolattal a szívünkben kezdjük meg napi feladatainkat, nyugalmasabb órákra hagyva a magyarázat elolvasását, vagy éppen emlékeztetőként szolgáljon utólag a nap vége felé.

Az Áhítat sajátossága, hogy sokszerzős kiadvány, tehát egy-egy évad tartalma több tucat szerző tollából származik. Minden olvasó rátalálhat arra az írói stílusra és gondolatmenetre, amely hozzá a legközelebb álló. Így kiadványunk 2022-ben is a legaktuálisabb lesz, mert minden évben vadonatúj magyarázatokat tartalmaz, régi és új szerzőktől egyaránt!

Az első negyedévben a négy evangélium által meghatározott forgóban idén a Lukács szerinti kerül sorra. Ezt a textusközpontú egységet követően egy vagy több héten átívelő témák adják meg a napi igék olvasásának menetét – egyházi, nemzeti, történelmi és kulturális aktualitásokhoz igazodva. Ezek sorában külön említést érdemel a baptista hitvallás tematikája szerinti bibliatanulmányozás.

A második félévben rendszerint egy-egy nagyobb terjedelmű könyv végigtanulmányozására is sor kerül. Idén Ezsdrás és Nehémiás könyvei lesznek terítéken.

Mindennap megjelenik egy központi téma, amely többnyire az egy-egy héten átívelő témasorozat része.

Ez az oldal fejlécén látható, segítve a napi gondolati egység nagyobb összefüggésbe való integrálását. Vasárnapokon és egyéb keresztény ünnepnapokon két téma található, gondolva a magyarországi baptista gyülekezetekben még sok helyütt jellemző hagyományos két istentiszteletes vasárnapi rendre. Ilyenkor a délelőtti és délutáni igék, illetve magyarázataik témájukban kapcsolódnak egymáshoz, egyetlen gondolati egység elmélyítése céljából. A szerkesztett témasorozatoktól független bibliaolvasó tematika található minden oldal alján, melyet követve két év alatt a teljes Szentírás átolvasható. Az oldal alján egy-egy igevers szerepel úgynevezett napzáró igeként, amely az esti elcsendesedést, elmélyülést segítheti elő.

Csoportos bibliatanulmányozásra irányuló gyülekezeti igényt hivatott szolgálni a kiadvány végén található bibliaórai sorozatok gyűjteménye, szándékosan dátumtól és naptól függetlenül, hiszen hétközi gyülekezeti alkalmaink sokszínű képet mutatnak.

A bibliai idézetek forrása a revideált új fordítás (RÚF 2014), amely a – magyar nyelven jelenleg elérhető – legszakmaibb és legszínvonalasabb protestáns bibliafordítás.

Több helyütt infografikák, azaz informatív és tömör, tipográfiailag jól kidolgozott ábrák szolgálnak illusztrációs oldalként.

Az erdélyi magyar baptista testvéreinkkel való együttműködésünk keretében az általunk szerkesztett bibliaolvasó és imaórai tematikát, valamint az általuk szerkesztett vasárnapi iskolai tematikát közös platformként használjuk. Ezen felül nagyjából azonos arányban kölcsönösen gyarapítottuk egymás írói gárdáját. Ugyanígy Felvidékről, Kárpátaljáról, a Vajdaságból és Észak-Amerikából is származik egy-egy hét sorozata. Így tudhatjuk és érezhetjük, hogy szerte a világon a magyar baptisták ugyanazon igék alapján gondolkodnak és imádkoznak egy adott napon.

Az Áhítat továbbra is elérhető egyházunk honlapján, illetve androidos, valamint iOS-alkalmazás formájában is, ami persze nem pótolja a nyomtatott kiadvány élményét, tekintve hogy elektronikus formában az oldalak bizonyos részelemei nem jelennek meg.

A teljes anyag tehát kizárólag a könyvformátumú Áhítatban jut el az olvasóhoz. Továbbra is folyamatosan szeretettel várjuk minden kedves Áhítat-forgató észrevételeit, tapasztalatait az ahitat@baptist.hu e-mail-címre vagy az MBE Áhítat-bizottságának címzett levélben (1068 Budapest, Benczúr u. 31.).

Az MBE Áhítat-bizottságának nevében: dr. Várady Endre

Múlt, jelen, jövő baptista évkönyv – 2022

Mi rejtőzik a borító mögött?

Több száz színes oldalon sokszínű múltunk egy darabja a jelenben a jövőnek.

Ajánljuk naptárként

Az olvasói visszajelzéseket figyelembe véve közkívánatra újra visszatér az évkönyv havi bontású naptárrésze, jegyzetelési lehetőséggel a napokat elválasztó vonalas mezőkben. Az egyes hónapokat a közismert és köztiszteletben álló magyar baptista elődünk, Somogyi Imre unokája, Kmethyné dr. Somogyi Krisztina ötletes kavicsképei díszítik. A képek alatt a hónapokhoz kapcsolódó szépirodalmi és verses idézetek jelennek meg.

Ajánljuk lelki táplálékként

Először Isten igéjével találkozhat a kötetbe lapozó kedves olvasó most abban a témakörben, hogy lehet-e a világjárványról egyszerű egészségügyi kérdésként gondolkodni, teológiai megfontolások nélkül.

Ajánljuk ajándék könyvként az egyházunkat megismerni kívánók számára

A női, férfi-, ifjúsági, szociális, speciális, cigányok közti, szeretetszolgálati, bel- és külmissziós, oktatási hírek, érdekességek mellett személyes hangvételű bizonyságtételek szólítanak meg bennünket az újra meg újra felbukkanó Szívhang rovatban.

Ajánljuk emléktárként

2021-es évünk válogatott, színes eseményei is megtalálhatóak a baptista évkönyvben csokorba szedve: az országos rendezvények mellett a kisebb és nagyobb gyülekezetek életében történtek éppúgy, mint jeles családi alkalmak, a társadalomban ma már szinte kuriózumnak számító gyémánt- és vasmenyegzők. Olvashatunk küldetésüket hűséggel beteljesítő lelkipásztoraink, lelkipásztornéink, országosan ismert szolgálattevők életútjáról is. Bemutatjuk az egyházi és társadalmi elismerésben részesült testvéreinket, iskoláinkat.

Ajánljuk a család minden korosztályának

A kötet harmadik részében található KincsTár kincses írásai családi témájú, szépirodalmi (például Nagy-Kasza Lona történetei) és tudományos olvasnivalót rejtenek versekkel és díjnyertes, tanulságos mesékkel, amelyek a Baptista Szeretetszolgálat Meseszép-Mesekép című pályázatán nyerték el a zsűri tetszését.

A szép kivitelű évkönyvet szeretettel ajánljuk eddigi hűséges és új olvasóinknak is!

Ajándékozzuk karácsonyra!

Az egyház mindkét kiadványát ajánljuk karácsonyi ajándékozásra. A gyülekezetekben helye van mindkettőnek nyugdíjas testvéreink ajándékcsomagjában is! Településünk vezetőinek, tisztségviselőinek (pl. képviselők, tanárok, óvónők), vagy az idén bemerítkezett új testvéreinknek is örömöt szerezhetünk velük.

A kiadványok megrendelhetőek a Baptista Könyvesboltban:
1068 Budapest, Benczúr u. 31.
+36 20 886 0011
konyvesbolt@baptist.hu
www.konyvesbolt.baptist.hu


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!