Imaházmegnyitás Sülysápon


„a régi elmúlt, és íme: új jött létre” 2Kor. 5,17

3409

A Sülysápi Baptista Gyülekezet hároméves munkája és az ez idő alatt megtapasztalt isteni gondviselés eredményeként 2016. szeptember 3-án az újjáépített imaház megnyithatta kapuit a gyülekezet számára.

Sülysápon a közel 100 éves imaház a 2010-es évek elejére szerkezetileg megromlott, gyülekezeti alkalmakra és Isten tiszteletére alkalmatlanná vált. 2013-ban a 12 tagú gyülekezet egységes döntést hozva az imaház felújítása mellett döntött. A munkák kezdetekor hamar nyilvánvalóvá lett: az imaház olyan állapotba való megújításához, hogy az teljes valójában Isten dicsőségét hirdesse, komplett újjáépítés szükséges.

Az imaházmegnyitó ünnepségen az egész gyülekezet hitvallásává vált: „Mindeddig megsegített minket az Úr”. A gyülekezet a felújítási munkához 1,8 millió forinttal kezdett neki. Az építkezés 8 millió forintos költségének felét és ezen felül a kétkezi munka java részét saját erőforrásaiból fedezte, míg az anyagiak másik 50%-át külső adakozók adták. Mindez emberi tervezés szerint lehetetlen lett volna, de Isten segítségével valósággá vált.
Az imaház megújult épületét Lukács Péter tervezte, az újjáépítés felelős műszaki vezetője Várady István testvér volt. A kivitelezés folyamatos résztvevője volt Mikó Gedeon testvér és csapata Rákoscsabáról.

Az ünnepi istentiszteletet vezette Kelédi Márton beosztott lelkipásztor. Az imaház megnyitásánál közreműködött Mészáros Kornél, egyházunk főtitkára, ifj. László Gábor vezető lelkipásztor, Bákonyi Tibor gyülekezetvezető és Horinka László, Sülysáp város polgármestere. Az ünnepi istentiszteleten Ézsaiás könyve 66,1–2. versei alapján Mészáros Kornél hirdette Isten igéjét, rámutatva az igazi építőre, a mindenható Istenre. A gyülekezetet köszöntötte és áldást kívánt a Budapesti Baptista Egyházkerület részéről Papp Szabolcs egyházkerületi alelnök, a rákoscsabai gyülekezet részéről ifj. László Gábor vezető lelkipásztor, a helyi pünkösdi gyülekezet részéről Cartoletti Norbert lelkipásztor, és Sülysáp város nevében Horinka László polgármester. A gyülekezetet köszöntötte két korábbi lelkipásztora is, akik még az előző imaházban szolgálhattak: Lukács Gyula és Nagy Sándor testvérek. Az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Szívbéli kívánságunk, hogy amiképpen az imaház Isten akaratából felépülhetett, ugyanúgy és ugyanazon akaratból erősödjön meg a gyülekezet, és hirdesse mind a ház, mind a gyülekezet Isten dicsőségét Sülysáp városában.

Az imaházmegnyitásról a TÁPIÓ+ tv Magazin című műsorában megjelenő híradás megtekinthető:


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!