Augusztus 30-án került sor az éves baptista hitoktatói konferenciára Szigetszentmiklóson. A nap folyamán szakmai, módszertani előadások, tanítások hangzottak el, amelyek segítettek abban, hogy a résztvevők új lendülettel, missziós szívvel induljanak az új tanévnek mind az iskolai, mind a vasárnapi iskolai szolgálatban.

Bognár Erika, a Baptista Pedagógiai és Módszertani Intézet vezetője köszöntötte a résztvevőket, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a szolgálati területek bővülésével a vasárnapi iskolai tanítók is szép számmal jelen voltak.

Durkó István missziói igazgató igei üzenetében egy nagyon fontos kérdést boncolgatott. Milyen lesz a világ 30-50 év múlva? Mitől függ, hogy jobb vagy rosszabb lesz? Vannak tőlünk független, rajtunk kívül álló történések, területek, amelyek Isten fennhatósága alá tartoznak. Azonban vannak olyan dolgok, amelyeket tudunk befolyásolni. Meghatározza a jövőt az, hogy a következő generációk Istent követik-e vagy sem. Ez viszont függhet tőlünk, a mi hozzáállásunktól, beszédünktől, lelkületünktől, hiszen Istent képviseljük a mindennapokban, így az új tanévben is.

A Józsué utáni generációk sokszor elfordultak Istentől, ezek negatív példák a Bibliában.

Gyermekeinket Isten felé terelgetjük az iskolákban, a gyülekezeti szolgálatokban. Pál és Timóteus példáján is láthatjuk, hogy a következő korszakokban az őket követő generációk folytatták az elődök munkáját, szolgálatát.

Három dolognak kell jellemeznie a lelkészek, hitoktatók munkáját:

  1. A legfontosabb, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten Lelke érintse meg a gyermekek szívét, akik felé szolgálunk.
  2. Személyesen imádkozzunk velük, öleljük át, bátorítsuk őket, figyeljünk rájuk. Ez megnyitja a gyerekek szívét.
  3. Fontos személyes kapcsolatban maradni azokkal, akiket megérintett az Úr, és segíteni, hogy beálljanak a szolgálatba.

Egy elmagányosodó világban élünk. A mai fiatalokat a digitális környezet a magány felé tereli… Nagyon fontossá váltak a valódi kapcsolatok. Nem programszintű, hanem kapcsolatközpontú szolgálatra van szükség! A programokat a kapcsolatok építése miatt kell/ene szervezni!

Dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora tájékoztatója során érdekfeszítő módon Tamás szerepébe bújva hívta fel a figyelmet az evangélium átadása, a tanítvánnyá tétel fontosságára. Igaz tanúi lehetünk Jézusnak az iskolákban, gyülekezetekben, és ez az igaz tanúság a gyümölcsökben mutatkozik meg.

A teológia ehhez a tanúskodáshoz szeretne segítséget nyújtani, megerősíteni az identitást, amely világít, Jézusra mutat. Szolgálatunk során rávilágíthatunk a döntés szabadságára, az új élet lehetőségére Jézus Krisztusban. Elődeink 500 éve a vértanúságot is vállalták az evangéliumért.

A teológia a lelkipásztorképzés mellett a missziói szolgálatra, szociális munkára vagy zenei területen való szolgálatra készíti fel a hallgatókat. A BTA irányvonala értékőrző. Fontos a hagyomány és az új is. Történelmi lehetőség és egyben óriási felelősség elérni a fiatalokat az evangéliummal az oktatási területen.

Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat hitéleti igazgatója beszélt a szervezet hitéleti terveiről. A mottó nem változott: „Hitből hitbe, szívből szívbe.” Isten tanúivá kell válnunk, személyes kapcsolatokat kell építenünk. Az egyes embert kell meglátnunk. Ahhoz, hogy jól képviseljük Jézust, magunknak is személyesen kell kapcsolódnunk Istenhez. A missziónak kell a középpontban lennie, ez az alapja a munkának, hisszük, hogy Isten igéje nem tér vissza üresen. Meg kell erősödnünk a jézusi identitásban, hogy jól képviseljük őt az iskolákban, a szolgálatban. Azért is fontos az identitás kérdése, mert Isten nevében cselekedni áldást hordoz magában. Ha a szívünk a helyén van, abból lehet hitre jutás rajtunk keresztül. Isten harcol ebben a tanévben is velünk együtt. Isten Lelke által minden lehetséges ebben az évben is.

Nagyon sok a feladat, kihívás idén is. Hajnal Zoltán lelkipásztort, hitéleti igazgatóhelyettest bízta meg Pintér Sándor belügyminiszter a bibliaismeret tárgy érettségi tantárgyként való funkcionálásának kidolgozásával.

Ezt követően Szlepák Attila, a Magyarországi Baptista Egyház pénzügyi munkatársa adott tájékoztatást a hitoktatás finanszírozásának átalakulásáról.

A „Zöldliget Team” – Papp Sándorné, Nagy Edit, Szigetközi Tímea – a bibliaismereti órák jó gyakorlatait osztotta meg a hallgatósággal. Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá.

A délután folyamán Vajda Zsolt szociális munkás, szociálpolitikus, coach Fegyelem vagy figyelem címmel tartott érdekfeszítő előadást oldásokról, megoldásokról, lehetőségekről és módszerekről a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatosan.

A nap során Révész Dani és Ági dicsőítése segített Istenre fókuszálni, megalapozni és ráhangolni a résztvevőket a konferencia lelki tartalmára. A dicsőítő szolgálat során Révész Ági beszélt arról, hogy Révész Dániel YouTube-csatornáján elérhetők olyan mozgásos énekek, videók, amelyek segíthetik az iskolai, gyülekezeti szolgálatot.

A konferencia Révész Lajos lelkigondozó gondolataival, imádsággal zárult. Hisszük, hogy a résztvevők mind tudásban, mind lelkiekben gazdagodva, Isten áldásával tértek haza a tartalmas konferencia végén, amiből erőt meríthetnek az elkövetkező tanévben is.

Kovács Viktória


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!