Hét élet, egy medence

2500

2018. december 30-án délelőtt szinte telt ház volt a békési imaházban, ahol hét testvér bemerítésére került sor. A javarészt a gyülekezetben felnőtt fiatalok alkotta kis csapat az Úrral történt személyes találkozásukról számolt be, és arról, hogy ennek az elhívásnak engedve követik Jézus bemerítkezési példáját.

Az igei és bemerítési szolgálatot Kulcsár Tibor lelkipásztor végezte az ApCsel 8. részében leírt etióp kincstárnok megtéréséről szóló igeszakasz alapján.

Fő gondolata, hogy amint a komornyik is megtalálhatta magát az ézsaiási tekercsben, úgy mi is benne vagyunk, magunkra ismerhetünk az olvasott igében. Életünkben felmerül a kérdés, honnan jövünk, hova tartunk. Fontos tudnunk biztosan, hogy mi vár ránk. A komornyik az egyetlen helyre indult, ahol erre a kérdésre hiteles választ kaphatott: a jeruzsálemi templomba, Isten elé.

Hét életút kötött ki most egy medencében, az Isten előtt, a Megváltó előtt. Tudva azt, hogy hova tartanak.

Nagy Erika: Nem vallásos családból származik, de mégis mindig hitte Isten létezését. Házassága megromlott, két nagyobb gyermeke elkerült tőle. A maga módján rengeteget imádkozott azért, hogy a gyermekeivel együtt lehessen, de nem látta eredményét egészen tavaly év elejéig, amikor megtapasztalta Isten szeretetét azáltal, hogy gyermekei egy nap alatt visszakerültek hozzá. Isten egy testvérnőt vezetett hozzá, akivel meg tudta osztani problémáit, és együtt imádkoztak. Egyre fokozódott benne az Isten utáni vágy. Egy női csendesnapon érintette meg Isten közelsége, amikor megszületett benne az elhatározás, hogy vele szeretné élni az életét. Kereste Istennel a kapcsolatot, és megtapasztalta az Isten által kapott békességet. Jézust kívánja követni ezután.

Lisztes Gréta: Keresztény család gyermekeként régóta próbált közelebb kerülni Istenhez, de valahogy mindig volt kifogás arra, miért nem tud dönteni mellette. Úgy gondolta, ha esetleg nem kellene iskolába járnia, sokkal könnyebb lenne számára Istenre figyelnie. Isten elhárította ezt az akadályt is, és egy hívők alkotta közegbe helyezte családja egy részével. Egy éve fogadta be az Urat a szívébe, de halogatta az elköteleződés és bemerítkezés gondolatát. Ősszel egyre több emberrel beszélgetve került újra és újra előtérbe a bemerítkezés fontossága, így most megteszi ezt a lépést.

Durkó Judit: Gyülekezetben nőtt fel, Isten léte nem volt kérdéses előtte. Tudta, hogy egyszer meg kell térni és bemerítkezni. De hogy fog ez megtörténni, nem tudta. Próbált Istennek tetsző életet élni, Isten formálta, viszont nem érezte magában, hogy megtért. A nyári ifjúsági kiránduláson történt beszélgetések megerősítették abban, hogy ha elfogadta Jézust megváltónak, és megbánta bűneit, akkor ő meg van térve. Isten ajándéka az üdvösség hit által, mindez kegyelemből. A bemerítkezéssel szeretné az ige szavát követni.

Somlyai Norbert: Kis kora óta hallotta az evangéliumot, de nem érezte magáénak. Lelkileg sok sebet hordozott, ami minden stresszhelyzetben újra és újra előtört benne. Értéktelennek tartotta magát, nem tudta elhinni azt sem, hogy Isten szereti. Úgy érezte, hogy nem elég jó ahhoz, hogy Isten neki is megbocsásson. Nagyon el volt keseredve, amit a környezetében lévők is észrevettek. Ez volt az a pont, amikor összetört és letette a terheit, amelyeket addig hordozott, döntött Jézus Krisztus mellett, ezt a döntését a bemerítéssel véglegesítette, meghalva a réginek és feltámadva egy új életre.

Somlyai Bence: Gyülekezetben nőtt fel. Fogalma volt Istenről, Bibliáról, de nem igazán érdekelte. Hallotta az üzenetet, de nem értett meg belőle semmit. Nem érezte magát rossznak, bűnösnek. Egy táborban hallotta az elveszett bárány példázatát, mely megragadta, előrehíváskor nem tudott a helyén maradni. Elfogadta a kegyelmet, elmondta a megtérők imáját, úgy érezte, mintha valami nagy teher alól szabadult volna fel. Ezt a döntését szeretné a bemerítkezéssel megpecsételni.

Trescsik Ádám: Keresztény családban nőtt fel. A 2012-es nyári táborban egy film hatására késztetést érzett a megtérők imájának elmondására. Attól kezdve a korábbi gondolkodásmódja változni kezdett. A 2017-es tahi táborban egy jóbarátja megtérése miatt újabb kérdések támadtak benne, majd az ifjúsági táborban újabb lépést tett a megtérés felé, falak bomlottak le benne. Attól kezdve Istenhez tartozónak érezte magát. A gyülekezeti ifjúsági kiránduláson Isten hívását érezte. Eldőlt benne a bemerítkezés szükségessége.

Kovács Bálint: A 2017-es tahi táborban érezte, hogy változnia kell. Befogadta a szívébe a megváltót, de a debreceni ifjúsági konferencián dőlt el benne véglegesen, hogy Istent követi, vele szeretne közösségben élni. A bemerítkezéssel szeretné kifejezni azt, hogy már az Úr Jézusé. A bizonyságtételeket és a fogadalomtételt követően hitük vallomása alapján fiatal testvéreink bemerítése megtörtént. Istené legyen a dicsőség megmenekülésükért, és Isten adjon nekik növekedést, hűséget és győzelmes életet – mint azt a kézrátételes imádságban is a gyülekezet presbiterei, avatottai a gyülekezet imádságával kísérve kérték.