Hangjukkal az Úr dicsőségét hirdették

2482

Újpesti baptista missziónk mindmáig zöldellő ága az ének és a zene. Történelmünk során ezek művelésére minden időben hangsúlyt fektettek testvéreink.

Gyülekezetünkben immár hagyomány, hogy az év első vasárnapján, az Újpesti Zenés Estek sorozat keretében ünnepi istentisztelettel köszöntjük az újévet. Az idén, 2018. január 7-én vendégül hívtuk a 60. jubileumát ünneplő Baptista Központi Énekkart. Nem volt véletlen ez a választás, hisz egyházunk kiváló énekkarának munkájában az alapítástól kezdve az újpesti gyülekezet tagjai közül is többen részt vállaltak. 1957-ben az alapító tagok között számos újpesti énekest találunk, élükön az 1952 óta Újpesten működő Beharka Pál testvérrel, aki Bányai Jenő szervező karnaggyal vállvetve hosszú ideig formálta a kórus zenei életét. Jómagam is közel negyed századon át énekese voltam az együttesnek, így gondolatban sorjáztam azok neveit, akikkel a múltban együtt énekeltünk. Jó néhányan már az Úrnál vannak, de a még élők közül ezen az estén többen is a padokból figyeltük a mai kórus egyre csiszoltabban zengő énekét.

Az Oláh Gábor karnagy testvér vezette énekkarban ma számos fiatal énekes szolgál, köztük tizenkét újpesti, akik hazajöttek erre az újévi hangversenyre. Az énekkar hangszerkísérő korrepetitora Tóka Ágoston Junior Príma díjas fiatal orgonaművész, az újpesti gyülekezet vezető orgonistája.

A vendégkórust Kovács István helyi karnagy testvér köszöntötte a 60. zsoltár 7. versével, megemlékezve arról, hogy az elmúlt 60 év alatt a kórus éneke által „számtalan fülhöz és számtalan szívhez” ért el az evangélium üzenete. A köszöntésre a kórust több mint 35 év óta vezénylő Oláh Gábor válaszolt, és bevezetőjében arról beszélt, hogy „egyszerű és mindenki által átlátható programmal készültek, amelyben a szöveg és a zene kapcsolatára kívánnak rámutatni.” A megszólaló kórusművek előtt a vezénylő karnagy magyarázatai által hol a szöveg szépségére, hol pedig a zene nagyszerűségére hívta fel a figyelmet, amelyek egyaránt alkalmasak lelkünket Isten közelébe emelni. A kórus által megszólaltatott művek között a zeneirodalom nagyjainak kompozíciói és korunk ismert baptista szerzői által írt művek egyaránt szerepeltek. W. A. Mozart vagy Liszt Ferenc művei mellett Beharka Pál, Pátkai Imre és Tóka Szabolcs kitűnő feldolgozásai is megszólaltak.

Tóka Ágoston, aki még azon a héten a németországi Wiesbadenbe utazott egy nemzetközi orgonaversenyre, számos művet mutatott be versenyprogramjából. Előadásában G. Böhm és J.S. Bach nagyobb lélegzetű prelúdiumai mellett számos korálfeldolgozást is hallhattunk. Különlegesként hatott annak a Schübler-korálnak az előadása (BWV 645. Wachet auf, ruft uns die Stimme), amelynek témáját Révész Márk a karzatról játszotta kürtön.

Egy ilyen beszámolóban természetesen nincs mód az elhangzott művek hatásának valós érzékletetésére, mégis szeretnék egy művet, Sigfrid Karg-Elert énekeket feldolgozó orgonaművét különös hangsúllyal megemlíteni. A három dallam a Baptista gyülekezeti énekeskönyvünkben is megtalálható. Nagy Magvető (479), Száll az idő (536), Itt jó nékem (447). Ebben a műben különösen is nyomon követhettük és élvezhettük Tóka Ágoston hangszertudását. Felfedezhettük a zeneszerző által művészi módon elrejtett énekdallamokat, amint a fényes dúrakkordok, majd azok mollban ismétlődő változatai fortékban és pianókban szólaltak meg. A zenei formák gyors váltakozásai, a korálszerű, majd pedig virtuóz futamokban felhangzó dallamok és azokat bemutató különböző regiszterszínek időnként örömteli tapsra késztették a hallgatókat. A mű meghallgatható a gyülekezet honlapján: www.ujpest.baptist.hu (YouTube 2018.01.07 vasárnap délutáni istentisztelet, Központi Énekkar 41:55-től)

A zenés istentisztelet középpontjában állt Mészáros Kornél lelkipásztor igei szolgálata, aki beszédének alapját és mondanivalóját Ézsaiás könyvének 60. részéből merítette. „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.”(1) Ez a krisztusi öröm ragyogta be az újpesti imaházat is a zenét és igét hallgató testvérek arcán. A lelkipásztor arról beszélt, hogy mindazoknak van öröme, akikre az Úr dicsősége ragyog. „Krisztus rajtunk keresztül!” Ezt a jelmondatot választották vezetőink 2018-ra, legyen ez minden baptista testvér feladata, akikre ráragyogott az Úr dicsősége. Adjuk tovább ezt a fényt másoknak is! Világítson a lámpásunk! Lámpástársaim! – szólította meg egyházunk főtitkára a zsúfolásig megtelt imaházban megjelenteket – kérjük az Urat, hogy tegyen alkalmassá mindnyájunkat, hogy Krisztus rajtunk keresztül szórhassa fényét, és dicsőségét szerte a világba.

Újpesti imaházunkban ezen az estén az énekkar és az orgona által ragyogott fel az Úr dicsősége. Hangjukkal az Úr dicsőségét hirdették!


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!


Köszönjük!

Köszönjük mindenkinek, aki idén a baptisták társadalmi szolgálatát támogatta adója 1+1%-ával!