Hálaadó istentisztelet a főiskolán

1519

Hálaadó ünnepre gyűltek össze a kárpátaljai magyar baptisták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az ünnepi istentiszteletre az “Esztergom” teremben került sor, ahol Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette a jó hírt, hogy nem vagyunk magunkra hagyva terheink hordozásában.

Isten ereje és kegyelme megmutatkozott a múltban is; példaként állhatnak előttünk elődeink, akik hitben jártak és nehézségeik ellenére is kitartottak. Most rajtunk a sor, hiszen ugyanaz a kegyelem és erő a számunkra is elérhető, Isten hűsége nem változott.

Az igehirdetés után Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója vette át a szót. Megköszönte dr László Imre és felesége Klára szolgálatát, akik misszionáriusként az elmúlt nyolc évben az Egyesült Államokból érkezve, Kárpátalján fáradoztak azon, hogy sok ember életébe Isten kegyelme változást hozzon. Munkájuk gyümölcseként gyülekezetek jöttek létre, ingatlanok lettek építve gyülekezeti szolgálatra, családi kapcsolatok álltak helyre és emberek életében történt örök változás. Az ukrán baptista szövetség részéről Iván Kondor megyei vezető köszönte meg a házaspár szolgálatát.

Ezután bemutatásra került az a nyolc kárpátaljai bibliaiskolás fiatal, akik havi rendszerességgel Debrecenben, a „Szünergosz” Baptista Bibliaiskolában tanulnak. Ők mindannyian már most aktív és építő tagjai a gyülekezeteknek. Közülük egy fiatal házaspárt, rájuk áldás kérve, gyerek és ifjúsági munkába állítottak. Az ünnep szeretetvendégséggel zárult, ahol egymást köszöntve tovább építhette mindenki a testvéri közösséget.